Pedagogiskt nytänk

Lämna en kommentar

29 november, 2014 av Harkling

Tankegångar om att via mer praktiskt arbete göra inlärningen roligare har blivit på modet. För detta introducerar läromedelsförlagen nya hjälpmedel utöver de traditionella läroböckerna. En hel del pedagogisk litteratur ges ut och tack vare samarbete mellan skola och kommunbibliotek får lärare ta del av sådana verk och lära känna de pedagoger och teorier som presenteras.

3U, ett laborativt material för låg- och mellanstadiet, kom i slutet av 80-talet. 3U står för Undersöka, Upptäcka, Uppleva. Det handlar om saker man kan göra i klassrummet, men också om att gå ut i naturen och studera verkligheten för att sedan i aristotelisk anda dra slutsatser och formulera sanningar utifrån gjorda iakttagelser. Läraren finns med för att förklara begrepp, klargöra sammanhang, sammanfatta och skapa förståelse. Klassrummen fylls av akvarier med fiskar, terrarier med vandrande pinnar, odlingar och offrade mjölktänder som på ett par veckor förintas i Coca Cola. Det sorteras och det skapas mängder och delmängder. Det senare är en anknytning till ”Den nya matematiken” som har slagit igenom stort. Nu sitter lågstadiebarn och lär sig < och >. De lär sig räkna med andra bassystem än tiobasen och de lär sig att ”element” inte bara är något som värmer upp rummet. Nyttan med ”Den nya matematiken” är omdiskuterad och ifrågasatt från starten. Varför ska små barn lära sig sådant man tidigare mött först på gymnasiet? Dessutom innebär den att alla seminarieutbildade småskollärare fortbildas för att lära in nya begrepp som de inte har fått i sin utbildning. Det blir en kostnad för kommunen, men pengar till fortbildning finns. Nya matteböcker köps in. Färgglada och roliga, men dyra. De är förbrukningsvara och kan inte ärvas av en ny klass. Det pågår några år, sen försvinner ”Den nya matematiken” lika fort som den kom. För många blev den en upplevelse, som visade att ”svår” matematik, så som den presenterades för lågstadiebarnen, kunde vara rolig och begriplig.

Ulrika Leimar, metodiklektor på lärarhögskolan i Göteborg, utarbetade under sent 60-tal en ny läsinlärningsmetodik, LTG (läsning på talets grund). I stället för de gamla läsebokstexterna av typen ”Mor är rar”, utgick man från barnens eget ordförråd, skapade texter gemensamt i gruppen och bearbetade dem, först tillsammans och sedan individuellt. Bokstäverna lärdes in i varje elevs egen takt i stället för på traditionellt vis, där de vanligast förekommande bokstäverna hade presenterats först. Leimar råkade snabbt i onåd på grund av sin revolutionerande metod och hamnade ute i kylan. Kritik som fördes fram mot henne, påstod bland annat att hon hoppade över viktiga moment i läsinlärningen och att introduktion av mer än en bokstav i taget skapade oreda i sjuårshjärnorna.
Flera av tidens unga lärarkandidater anammar Leimars idéer och de som sätter sig in i metoden och så småningom får tillfälle att pröva den, kan konstatera att inga moment saknas. Allt är genomtänkt och noggrant upplagt med tydlig progression. Dessutom är LTG ett utmärkt medel för att individualisera undervisningen och låta eleverna gå fram i sin egen takt, vilket blivit ett nytt pedagogiskt mål. Metoden får spridning bland lågstadielärarna utan att direktiv ges uppifrån och entusiastiska lärare sitter frivilligt kvar i skolan flera timmar i veckan för att planera och tillverka pedagogiska hjälpmedel, skapa, diskutera och jämföra.

A. S. Neill, född 1883, död 1973 i Scottland och grundare av Summerhill-pedagogiken är en av de pedagoger vars idéer får betydelse för tidens syn på undervisning. En av Neills uppmaningar löd:
”Hjälp aldrig ett barn med något som det kan göra själv!”
Neill ville att barn skulle ges en tro på sin egen förmåga, en frihet att växa känslomässigt och så långt möjligt få makt över sina egna liv. Han ville att de skulle ges tid att utvecklas i sin egen, naturliga takt och uppleva en lycklig barndom fri från rädsla. LTG-metoden ligger helt i linje med Neills intentioner.

Nästa avsnitt: Politisk påverkan

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s