SIA-skolan (En följetong om skolan)

Lämna en kommentar

2 december, 2014 av Harkling

Lärarorganisationerna är missnöjda med hur omställningen till Lgr 69 genomförts och vänder sig därför till Skolöverstyrelsen med krav på snabba åtgärder för att underlätta arbetet för lärarna. Detta resulterar i SIA-utredningen. (SIA = Skolans Inre Arbete). Det mest konkreta resultatet av SIA-utredningen blir emellertid det som kommer att kallas den samlade skoldagen.

I den expertgrupp som bildas, och där även lärare ingår, diskuteras inte bara arbetsmiljöproblemen, utan också hur man ska kunna ge effektivt stöd till svagpresterande elever. Man vill inte göra någon ”organiserad differentiering” i form av olika studievägar eller undervisningsgrupper, utan målet är att alla ska kunna få hjälp i basgruppen. Det som hade börjat som en arbetsmiljöutredning utmynnar så småningom i ett mer än 900 sidor långt betänkande där man har kommit fram till att lösningen på alla problem heter decentralisering. Om skolorna får större frihet att själva utforma sina riktlinjer så kommer allt att ordna sig.

Den samlade skoldagen innebär att skolan ska ge eleverna sysselsättning efter skoltid. Förslaget klubbas igenom 1975 och ett särskilt statsbidrag utgår för ändamålet. På skolorna tillsätts arbetsgrupper för att inom ramen för SIA, inventera olika möjliga aktiviteter och dra upp riktlinjer för hur dessa ska anknyta till läroplansmålen.

När SIA-skolan väl är införd har alla barn någon typ av aktivitet varje dag efter ordinarie lektioner. Det som erbjuds är av underhållningskaraktär och verkar mest handla om förvaring, en service till arbetande föräldrar. Någon förbättring för elever med inlärningsproblematik har förändringen inte medfört. Lärare och rektorer har drabbats av merarbete genom att varje moment som genomförs i klassrummet ska bokföras efter skoldagens slut och lämnas in till rektor på härför avsedd blankett en gång i månaden.

Nästa avsnitt: Demokrati

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s