Den grå massans filosofi (En följetong om skolan)

Lämna en kommentar

19 december, 2014 av Harkling

Nittiotalet går mot sitt slut, men i skolan blir situationen alltmer ohållbar. Läroplanen betonar allas rätt till undervisning utifrån sin individuella nivå och fokus har kommit att ligga på de som behöver extra stöd, men vad händer med de elever som behöver större utmaningar? Den allmänna uppfattningen är att dessa ”alltid klarar sig”. Nu ställs frågan om den svenska skolan kan ta tillvara de mer begåvade barnens förutsättningar och ambitioner. På en utbildningskonferens redan 1991 sa professor Åke Edfelt, en väletablerad guru inom svensk pedagogik:
”I Sverige betraktas det som odemokratiskt, inte bara att vara begåvad, utan också att kräva att detta beaktas. Att bli klassificerad som odemokratisk är hos oss att bli stigmatiserad med ett åttonde tillägg till de sju dödssynderna.”

Helt i linje med detta har standarden i den svenska skolan sjunkit katastrofalt och kunskapsinhämtande har ersatts med kravlös förvaring Ändå går politiker och förvaltningschefer ut till allmänheten med budskapet att de har skapat en skola där alla är lika och har samma möjligheter. De säger det ofta, men det hjälper inte. Misslyckandet börjar bli tydligt. Alla elever har inte samma möjligheter. Normen sätts utifrån medelmåttan. Ingen är bäst eller sämst. Ingen får vara bäst eller sämst! I någon slags snedvriden jämlikhetssträvan försöker man få alla elever att hamna på samma (låga) nivå. Politiskt önsketänkande väger tyngre än insikten att människor är olika och har olika förutsättningar, vilket inte är det samma som att dela in i bra och dåliga. Detta leder till att elever pressas in i samma mall, med för låg stimulans för en del och för höga krav på andra. Jämlikhetsproblem ska, enligt politiska intentioner, lösas genom lärares ändrade arbetsmetoder, lägre krav och avskaffade betyg.

I Lärarnas Tidning finns i december 1997 flera insändare från lärare som har fått nog. Citat ur några av dem:

”…Vi ska utveckla skolan – samtidigt som vi ska spara. Vi ska arbeta i arbetslag – men bli bedömda individuellt. Vi ska vara lojala mot arbetsgivaren – men blunda för felaktigheter vi ser. Vi ska utbilda eleverna i demokrati – men själva vara tysta. Kreativiteten ska flöda – men själen är kväst. Listan på paradoxer kan göras hur lång som helst, något den enskilde läraren måste leva med varje dag.”
”Består en tredjedel av Sveriges lärarkår av ynkryggar? Hur ska man annars tolka resultatet av den enkät som Lärarnas tidning skickat ut till 500 medlemmar? När var tredje lärare påstår att de inte vågar säga vad de tycker därför att deras arbetssituation då kan påverkas negativt, ja då undrar jag om dessa inte borde ompröva sitt yrkesval…”

”…Lärarförbundet kan ju knappast vara omedvetet om vad som håller på att ske med en stor del av dess medlemmar. Det kommer den ena rapporten efter den andra som visar att utbrändheten inom en hel yrkeskår snart är total. Arbetslivsinstitutet har visat att lärare och läkare är de två yrkeskategorier som är mest utsatta för negativ stress. När Lärarförbundet 1994/95 undersökte hur många som trodde att de skulle orka arbeta fram till pensionen svarade endast 70 % att de skulle orka arbeta heltid…”

”…Vi kan ha olika uppfattningar om vilken pedagogik som är bäst, men ett tror jag är säkert: Den svenska skolan lämnar stora grupper elever i sticket! Många får inte lära sig det de behöver. De prioriteringar som görs av kommunen innebär i många fall stora klasser, indragen stödundervisning och brist på läromedel, ingen vikarie de första dagarna …”

”Efter att ha funnit att flertalet av grundskolans äldre lärare har någon form av deltid måste något göras. Läraryrket är oerhört slitsamt i dagens skola som oftast saknar disciplin och respekt. Gör därför något snabbt, är den uppmaning jag vill rikta till Lärarförbundets styrelse…”

Nästa avsnitt: Nytt millennium – gamla problem

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s