Hultén leder vilse (En följetong om skolan)

Lämna en kommentar

14 januari, 2015 av Harkling

Eva-Lotta Hultén har legat lågt ett tag, men 13 juni 2013 är hon tillbaka i GP med en krönika: ”Skolreformerna saknar forskningsstöd”. Hon har läst forskningsrapporten ”Det tar tid”, resultatet av den utredning Jan Björklund tillsatte i maj 2012, och nu ifrågasätter hon Björklunds påstående att han har forskningsstöd för sina åtgärder. Hon tycker sig i rapporten finna stöd för att Björklund inte har stöd. Rapporten finns i sin helhet på nätet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/59/51/8f395d92.pdf

Utredningens uppgift har i första hand varit att undersöka om och hur Alliansregeringens beslutade reformer har fått positiv effekt. Anledningen till reformerna, är de försämringar av svenska elevers kunskapsresultat som visat sig i både nationella och internationella undersökningar sedan mitten av 90-talet. Sverige har dessutom tappat sin position som ett toppland då det gäller likvärdig utbildning och betydelsen av elevernas socio-ekonomiska bakgrund har ökat.
Eftersom de flesta åtgärder i förbättringssyfte trätt i kraft den senaste femårsperioden, betonas gång på gång i utredningen att aktuell forskning ännu inte finns tillgänglig. I stället hämtar man stöd i utländska rapporter och äldre forskning med anknytning till de områden man vill studera. Dessutom för man ”ett logiskt resonemang” utifrån förväntningar och slutsatser som kan dras från tidigare förändringar och implementeringsprocesser på skolans område. Det konstateras att lärarnas arbete är den faktor som har störst betydelse för höjda elevresultat och utgör det som får direkt genomslag i klassrummet och här har man, med den nya läroplanens mer detaljerade kursplaner, gett förutsättningar för förbättringar.
Det samlade intrycket blir att utredningen i allt väsentligt finner stöd för de förändringar som pågår i skolan, men man betonar att det kommer ta lång tid innan resultaten visar sig i mätningar. Detta på grund av den tröghet som alltid finns i stora organisationer och som därmed sinkar implementering av nya mål och riktlinjer, men också som ett resultat av den tid som behövs innan en förändrad lärarutbildning och större krav på lärarkompetens når genomslag.

Hultén drar en annan slutsats. Hon påstår att forskningen inte kan visa på några konkret positiva resultat av de, ännu bara till viss del, genomförda åtgärderna och därmed anser hon sig kunna såga samtliga de politiska beslut som lett fram till reformerna.

Nästa avsnitt: Maciej Zaremba i DN

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s