Testa gränser (En följetong om skolan)

Lämna en kommentar

19 januari, 2015 av Harkling

Merparten av eleverna sköter trots allt sina åtaganden och förstår vikten av den egna insatsen. Det är de som inte har sådan insikt, och som inte får stöd hemifrån, som missar målen och som dessutom försämrar studiemiljön för sina kamrater. De som bäst behöver vuxen ledning och struktur får det ofta inte ens i skolan och utsätts därmed för ett vuxensvek som i många fall påverkar hela deras framtid i negativ riktning.

En av de faktorer som, enligt Hatties forskning (avsnittet Studentkompetens II) visat sig ha störst betydelse för goda skolresultat är lugn och arbetsro i klassrummet. Lärarna har under lång tid varit fråntagna alla möjligheter att skapa sådan arbetsro. De har inte fått vidta några åtgärder som kunnat tolkas som bestraffningar, allt med hänvisning till att elever inte ska känna sig kränkta. Till helt nyligen har de varit förbjudna att beslagta ringande mobiltelefoner, att stänga av elever från datoranvändning då de besökt otillåtna sidor, att köra ut stökiga elever ur klassrummet, att ge elever kvarsittning, att låsa dörren då lektionen börjat för att slippa den störning det innebär då sena anländare droppar in.
Att sådana åtgärder inte vidtas för att bevisa lärarens makt eller för att straffa elever, utan faktiskt är ett sätt att skydda det flertal som ändå vill jobba på lektionerna, och att denna kategori elever kunnat känna sig inte bara störda utan också kränkta av kamraternas beteende, tycks vissa regelstiftare inte ha förstått.

När elever intervjuas om vad de ser som problem i skolan är det oftast ljudnivå, oordning och uteblivna ingripanden från lärarna som de tar upp. Om skolan har klara regler, som måste efterlevas och ett tydligt system för påföljder, sanktionerat av skolledningen, förankrat hos föräldrarna och tillämpat av alla, så att inte barnen kan spela ut de vuxna mot varandra enligt principen ”Vi får för henne men inte för dig!” så vet de vad som gäller, överallt, hela tiden. De kan känna sig trygga i sin skolvardag, de vet att de i lugn och ro kan sköta sitt arbete på lektionerna och att de kan gå ut på rast utan rädsla. Skolan ska förbereda eleverna för vuxenvärlden och måste våga ställa rimliga krav på arbetsdisciplin och uppförande. Att inte göra det är en björntjänst, både mot ungdomarna och mot samhället.

Många arbetsgivare vittnar om problem i samband med anställning av unga som inte lever upp till sociala förväntningar. Från skolhåll tycks man inte ha insett kopplingen mellan beteende i klassrummet och det beteende som förväntas på en arbetsplats. Barn och ungdomar testar och söker gränser. Gränser gör dem trygga. Någon – en vuxen – visar dem vad som är tillåtet och vad som inte är det. Om inga gränser sätts fortsätter de att provocera och om de som borde sätta stopp inte tillåts göra detta uppstår till sist en ohållbar situation med unga som inte förstår de sociala koder och uppförandekrav som finns i samhälle och arbetsliv.

Nästa avsnitt: Negligerade begåvningar

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s