Forskningsstöd (Kan skolan bättre?)

Lämna en kommentar

29 januari, 2015 av Harkling

Det finns mängder av pedagogisk forskning; om metoder, om barns utveckling, om den sociala situationens betydelse etc., alltihop sådant som skulle kunna vara till hjälp i skolornas arbete. Problemet är bara att sådan forskning ofta stannar på universitetens institutioner, trots att mycket numera finns tillgängligt på nätet. Om man inbegriper de mängder uppsatser på B- och C-nivå som produceras av studenter på universitet och högskolor, så hittar man lätt stöd för den åsikt man själv företräder, vilken den än må vara.
Så tycks emellertid inte vara fallet när det gäller frågan om fördelen med tidiga betyg. Mer seriösa undersökningar är det här ont om. Däremot finns det gott om tidningsartiklar som rent allmänt hänvisar till ”forskning” utan att redogöra för källan.

Det talas nu mycket om forskande lärare och där hopar sig genast en rad frågetecken. På vilken nivå är deras forskning tänkt att ske? Vill lärare forska och hur finansieras i så fall deras forskning? Ska sådan forskning ske av egenintresse (som en karriärväg) eller bör det finnas krav på samhällsnytta/nytta för den egna skolenheten för att få påbörja forskning. Hur styrd blir den forskande läraren i så fall och av vem/vilka?
Lärare som vill ta del av forskningsrapporter ställs inför två stora problem. Dels tillgängligheten – hur förmedlar institutionerna sina rapporter till enskilda skolor, rektorer, lärare? – dels tidsaspekten. Någon avsatt tid för inläsning finns inte och ännu mindre för uppföljning. Sådan får i så fall ske på förtroendetid och denna är för de flesta lärare redan fylld till bristningsgränsen.
Innan kommunaliseringen hade man i många kommuner centrala fortbildningsdagar, där bland annat ny pedagogisk forskning presenterades och det fanns även tid avsatt för diskussion i mindre grupper efteråt. Sådana studiedagar borde återinföras och skulle innebära en forskningsbaserad skolutveckling värd namnet, i stället för det okvalificerade ”kollegiala lärandet”, med besök i kollegors klassrum, som förespråkas från politikerhåll. Tid för sådana studiedagar finns, eftersom lärarna numera alltid har obligatoriska arbetsdagar på loven. Men sådana kvalitetsarrangemang medför förstås en del kostnader och dessutom måste någon annan än lärarna städa materielrummen. (Avsnittet ”Nytt avtal II”).

Nästa avsnitt: Betyg- gärna från åk 4

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s