Läxor eller inte läxor? (Kan skolan bättre?)

1

2 februari, 2015 av Harkling

Läxor har inte intresserat svenska forskare i någon högre grad. Däremot finns flera studier från andra länder och som vanligt är det lätt att hitta stöd både för  och emot. Marzano och Pickering (2007) har liksom Hattie gjort en sammanställning på internationell forskning och försvarar läxor under förutsättning att de håller hög kvalité. En bra och överskådlig sammanfattning av deras arbete finns hos FLS https://flsriks.wordpress.com/2014/06/18/forskning-om-laxor/och här beskrivs hur läxan bör vara utformad för att verkligen bli en hjälp i lärandet.I svenska undersökningar har läxor för de yngsta eleverna ibland visat på negativ effekt och detta kopplas samman med bristande kunskaper hos lärarna eftersom lärarutbildare och huvudmän ”sett på läxor som något förlegat och ointressant utifrån pedagogiska idéer som negligerat kunskapsuppföljning”.

Personligen anser jag att läxor är ett måste för effektivare inlärning, men det ställer krav på lärarnas kompetens att individualisera, anpassa svårighetsgrad, följa upp, skapa rutiner för redovisning och ge feedback.

Läxor kan användas för att underlätta inlärning enligt den gamla tesen om repetition som all kunskaps moder; det som har behandlats i klassrummet förstärks genom läxan. De kan användas i uppgifter som kräver mycket övning och därmed kan vara svåra att hinna med på lektionstid; då får man på köpet en individualisering, som omöjliggör jämförelser mellan barnen. De har också en funktion att fylla för att lära barn/ungdomar ansvarstagande.Jag har en uppgift att göra. Jag ska se till att den blir gjord”. De yngre barnen är stolta över att få läxa och det bör man ta vara på och uppmuntra.

Många föräldrar efterlyser läxor och i familjer, där barnen får hjälp och någon vuxen visar intresse för deras arbete, blir läxan en stund av fin kontakt och utveckling. Ett vanligt argument mot läxor är olika förutsättningar i hemmen. Vissa barn lämnas ensamma i miljöer där brist råder, inte bara på hjälp, utan också på lugn och ro och en egen vrå som möjliggör koncentration på uppgiften. Då blir läxhjälp i skolan ett alternativ och sådan förekommer redan på många håll, ibland med hjälp av frivilligorganisationer, ibland med anställd personal. Om läxhjälp däremot läggs ut som okvalificerat lärararbete med lägre ersättning, vilket förekommit i vissa kommuner, så finns skäl för lärare att protestera och för facket att agera.

Nästa avsnitt: Undervisningsmetoder

Annonser

One thought on “Läxor eller inte läxor? (Kan skolan bättre?)

  1. norah4you skriver:

    Läxor ses av en del föräldrar som något möjligen nödvändigt ont om ens det. De inser inte vikten av att barnet får verklig kvalitetstid med förälder, får berätta vad de lärt under dagen samt genom individuell läxa utvecklas att berätta både för repetition samt för att lära in det läraren lärt ut så att barnet kan växa i kunskap o självkänsla – Tänk jag kunde berätta vad jag lärt mig.

    Alldeles för många föräldrar är det vi i Göteborg kallar V70-föräldrar. Stressar runt för att barn skall få fritidssysselsättningar, lämnar barnet går möjligen in första gången som en ny säsong en ny kurs etc startar. Går in för att fråga när det är ”deras tur” att koka kaffe/köra etc. Åker sedan iväg för att komma tillbaka när barnet tränat, dansat, spelat etc färdigt. Skolan är viktig för livet. Fritiden måste få komma i andra hand. I första hand bör all möjlighet att vara med sitt barn komma. Barnet behöver tid inte när föräldrarna önskar utan när barnet vill vara nära eller tala till någon som är beredd att lyssna.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s