Utbildning en förutsättning för integration

Lämna en kommentar

5 mars, 2015 av Harkling

DN fortsätter i dag (5 mars) beskriva invandrares situation i Sverige och olika gruppers möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Här visas, som i många andra sammanhang, att det inte handlar om en homogen grupp. Olika kulturell bakgrund påverkar förutsättningar, ställningstaganden och etik/moral. På den punkten har vi i Sverige varit mer än lovligt blåögda. Med våra svenska ögon och värderingar bedömer vi ofta företeelser utifrån andra grunder än de gör som kommer från andra länder med helt andra värderingar.

”Den svenska godheten” är inte så självklar. Ofta handlar det i stället om ”den svenska självgodheten”. Det är vår uppfattning utifrån vår syn på etik och moral som avgör rätt eller fel. Utbildningen i Svenska som andraspråk betonade sådana kulturella olikheter (i alla fall för 15-20 år sedan), vilket var bra och tankeväckande och den bekräftade därmed hur viktigt det är att kunna se saker ur olika perspektiv. Kommer man från ett samhälle där lagar och normer bygger på att religionen har en stark ställning, så blir kulturkrockar ofrånkomliga i ett så sekulariserat samhälle som det svenska.

De grupper i olika åldrar – från tonåringar till pensionärer – jag mött under tjugo år av undervisning i svenska som andraspråk, har lärt mig så mycket och öppnat mina ögon för alternativa tankebanor. Gårdagens inlägg efter DN-artikeln tänker jag därför kommentera utifrån diskussionen under några lektioner i svenska som andra språk.

DN om hur brottslighet påverkar invandrares position på arbetsmarknaden.
I mars 2000 hade jag en SAS-grupp där majoriteten var irakier, några kristna, men de flesta muslimer. Det var en härlig grupp. De var nyfikna och vetgiriga och intresserade av att lära sig allt, både om svenska språket och om det svenska samhället. Några av dem hade jobb som väntade efter kursslut. Ofta arbetade vi utifrån tidningsartiklar som de hade med sig för att de ville utveckla och diskutera innehållet. En serie i Aftonbladet som behandlade invandrares överrepresentation i brottsstatistiken väckte stort engagemang. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html Gruppen var upprörd, inte över att ämnet behandlades, utan över att en minoritet påverkade möjligheten att få jobb, även för den majoritet som höll sig inom lagens råmärken. Däremot ifrågasatte de inte sanningshalten i påståendet. Tvärtom tyckte de det var självklart att brottsbenägenheten var större bland invandrare. Orsaken, ansåg de, stod att finna i flatheten i svensk lagstiftning. Låga straff och möjligheten att ta sig ur beskyllningar genom att konsekvent neka till det man anklagades för tyckte de gav helt fel signaler och uppmuntrade till brottslighet, speciellt bidragsfusk och svartarbete. Hårda straff och annorlunda etik i det samhälle de kom från låg till grund för deras synsätt och där fanns i sådana frågor ingen åsiktsskillnad mellan muslimer och kristna.

DN om hög arbetslöshet i vissa invandrargrupper.

Jan Ekberg: ”2006 var antalet förvärvsarbetande i ålder 20 till 64 år 57 % bland utrikes födda, vilket kan jämföras med 80 % för infödda. För att nå ett 0-läge där ingen omfördelning sker måste andelen förvärvsarbetande bland utrikes födda vara 72 % enigt modellberäkningarna”.

Under den fortsatta diskussionen om artikeln ställde en av deltagarna frågan: ”Hur mycket kostar invandringen egentligen det svenska samhället per år?” Jag kunde inte svara, men lovade ta reda på det och googlade samma eftermiddag. Det ledde mig rakt in på Sverigedemokraternas hemsida och siffran var hårresande. Eftersom jag inte fick någon mer träff, och påståendet stod oemotsagt, började jag undra om det ändå var korrekt. Detta föranledde ytterligare diskussion i gruppen och vi försökte göra egna beräkningar utifrån statistik vi hittade på nätet. Alla kände till Sverigedemokraterna och även om merparten av deltagarna ifrågasatte partiet, så fanns de som uttalade sig positivt. Att Sveriges invandringspolitik var överdrivet generös var alla eniga om. Då! För femton år sedan!

Jag fortsatte sedan söka fakta i kostnadsfrågan. Under den perioden läste jag in B-nivån i SvA och på högskolan fick jag ett kompendium, där uppgiften fanns. Det var en lägre siffra än Sd:s, men ändå skrämmande hög. Flera år senare började beräkningar dyka upp på nätet och de var långt ifrån samstämmiga. Tidningar och TV blev däremot allt mer restriktiva i sin kostnadsrapportering, antagligen på grund av att Sverigedemokraterna ökade i popularitet och man var rädd att ge dem rätt i deras kritik av svensk invandringspolitik.

Sedan dess har en markant polarisering skett i samhället och allt fler ifrågasätter hur integrationen bedrivits. Det är inte en tillfällighet att Sd ökar för varje redovisad opinionsmätning och inte heller att den debatt, som länge varit strypt, nu förts upp till ytan. För bara något år sedan hade det varit otänkbart att ifrågasätta invandringspolitiken utan att bli stämplad som rasist. Den mästrande och uppfostrande attityd som media- och politikeretablissemanget länge ägnat sig åt, utan hänsyn till hur enkelt det i dag är att hitta alternativ information via nätet, har visat sig ge motsatt effekt än den avsedda och då blir det plötsligt OK att diskutera både ”volymer” och ekonomi. Kanske det viktiga påpekandet att man måste skilja på invandrare och invandringspolitik på så sätt äntligen tillåts landa i folks medvetande. Det går inte att sopa fakta under mattan. Majoriteten av de som kommer från utomeuropeiska länder är inte högutbildade. Många har inte ens gymnasiekompetens. Var finns svenska jobb för de som bara har grundskola eller som rent av är analfabeter? Här faller vänsterpartiernas förslag om snabbspår till jobb och (V):s ökade resurser till DO lär inte ha någon effekt. Jag är ganska övertygad om att svenska arbetsgivare inte nekar någon jobb på grund av hudfärg, utan på grund av bristande kompetens och dåliga språkkunskaper. Det är inte rasism.

Det måste ändå ses som ett stort steg att flera partier, och nu även medias ledande opinionsbildare DN, vågar lyfta på åsiktsfiltret och servera kontroversiella fakta. Problem som inte får identifieras blir svåra att komma till rätta med. Att situationen är akut och att tonläget har eskalerat är en naturlig följd av den ”locket på”-mentalitet som har rått. Hade diskussionen varit öppen från början och fri från rasiststämpel, så hade många frågor kunnat lösas på ett tidigt stadium med mindre långtgående konsekvenser och färre motsättningar mellan olika grupper.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s