Invandring lösningen på Sveriges demografiska problem?

Lämna en kommentar

25 maj, 2015 av Harkling

”Ska människor behöva dö i kön till äldrevården?” frågade två debattörer i GP 19 maj. Förhållandena har ändrats så att ofta inte ens de allra sjukaste får en plats på äldreboende och det är inte längre behoven, utan ekonomiska resurser som avgör, anser de.  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2718309-ska-manniskor-behova-do-i-kon-till-aldrevarden-  ”Allt fler lever längre, vilket kräver mer resurser. Allt färre ska försörja allt fler och det är genom hög invandring som Sverige ska klara behoven för det ökande antalet äldre”, säger politikerna.

Förutsättningen är att de som kommer till Sverige får jobb och börjar betala skatt. Här har regeringen ett problem erkänner Ylva Johansson i dag (25 maj) och föreslår yrkesutbildning på grundskolenivå. Till vilka jobb?

Att det finns en brist på utbildad arbetskraft i landet visar Di i en tabell 15 maj http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/har-ar-de-hetaste-yrkena-just-nu/ och det bekräftas också av Manpower som får allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kunskaper. Enligt Jobbsafari fanns 15 maj 59 468 lediga jobb. Några exempel:

Systemutveckling, IT- (2652)                 Ingenjör och teknik (1614)
Chefsjobb och personal(1693)                 Restaurang, rengöring, frisör (4298)
Byggsektor, naturbruk, transport (2901)  Marknadsföring, kultur, design (4916)
Förskollärare, forskare, lärare (6397)        Juridik, logistik, finans (4260)
Sjuksköterska, hemhjälp (5655)              Jobb utan utbildningskrav (3828)

Värt notera att de flesta jobben finns inom utbildningssektorn, även om också vården har stort behov av arbetskraft.
Arbetslösheten var 8,0 % eller 414 100 personer den 21 april 2015 enligt Ekonomifakta, så de 59 468 jobben skulle inte räcka för landets arbetslösa. Egenföretagande förespråkas ofta som alternativ till anställning, men ställer stora krav på både språkkunskaper och kännedom om regelverk. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

80 000 personer per år beräknas söka asyl i Sverige de närmaste åren (rubriken ”Hinder för integration”). Därmed kommer antalet arbetssökande rimligtvis öka. Höga ingångslöner gör det dyrt att anställa, vilket har medfört ett lågt utbud av jobb utan utbildningskrav. För personer som ligger på den lägsta kunskapsnivån, nivå 1, är sysselsättningsgraden 4,9 procentenheter lägre än genomsnittet. http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2015/Maj/Hinder-for-integration/

Webbplatsen http://www.migrationsinfo.se/ har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Anna Eriksson och Lotta Larsson presenterar där en ingående rapport om integration och migration i Sverige, publicerad 2014-06-09 Nr 2014:28. Den visar att:

• personer som invandrat till Sverige för att arbeta, relativt snabbt efter ankomst har en förvärvsfrekvens på ungefär samma nivå som jämngamla inrikes födda

• närmare 100 000 unga varken arbetar eller studerar och nästan var fjärde av dem saknar helt inkomst. Mer än hälften bor i något av de tre storstadsområdena

• av utrikes födda i Sverige, i åldern 20–64 år, var 58 procent förvärvsarbetande 2012, att jämföra med 82 procent av de inrikes födda

• personer som saknar gymnasieutbildning har lägst förvärvsfrekvens bland både utrikes och inrikes födda. Bland de med samma utbidlningsnivå har har färre utrikes än inrikes födda ett arbete

• lägst förvärvsfrekvens har de som kommit till Sverige som flyktingar, vilket delvis   hänger samman med deras utbildningsnivå. Mer än två tredjedelar har bara förgymnasial utbildning

• i Sverige finns få okvalificerade jobb att erbjuda lågutbildade.

Sammanfattning: Sverige behöver arbetskraftsinvandring – individer med utbildning och erfarenhet som passar för vår arbetsmarknad. Det är en uppfattning de flesta tycks dela, utom en och annan LO-medlem som befarar jobbkonkurrens och lönedumpning. Arbetslösheten är i dag större än antalet tillgängliga jobb och den kommer att öka ytterligare på grund av det höga asylmottagandet. Eftersom många i gruppen asylsökande kommer från länder med dåligt fungerande utbildningssystem krävs stora resurser under lång tid för att de ska bli anställningsbara.

Slutsats: Asylinvandring är inte lösningen på det demografiska problemet. I stället för att öka antalet individer i arbete spär Sveriges nuvarande invandringspolitik på den andel som står utanför arbetsmarknaden och därmed är beroende av försörjningsstöd. På så sätt konkurrerar de om resurser i stället för att bidra.

En satsning på arbetskraftsinvandring skulle däremot leda till en starkare samhällsekonomi.

Mer om detta i avsnittet ”Läser du kritiskt eller sväljer du och rapar upp?”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s