Rasism

Lämna en kommentar

26 juni, 2015 av Harkling

I Språktidningens sommarnummer finns (s. 12) en miniartikel med rubriken ”N-ordet leder fram till rasism”. Genom Google-sökning har David H Chae, forskare på University of Maryland, kommit fram till att det finns ”ett signifikant samband mellan lokala sökningar på ordet ´nigger´ och förekomsten av rasism på motsvarande geografiska platser”. (I USA.) Att USA har problem med motsättningar mellan svarta och vita tvivlar väl ingen på och det har bekräftats av den senaste tidens händelser med flera dödsskjutningar.
I Sverige har skjutningar andra förtecken, men epitetet ”rasism” används flitigt i många sammanhang och klistras ogenerat och ogenomtänkt på allt som andas ifrågasättande av invandring/invandringspolitik, men hur korrekt blir det då? Att använda ord på ett adekvat sätt gör att man lättare förstår och blir förstådd. Det är därför viktigt att definiera deras rätta betydelse. Så vad är ”rasism”?

”Rasism är att behandla människor olika utifrån hur de ser ut, eller vad de har för bakgrund. Det kan ofta bero på fördomar, alltså att man tänker att några är på ett visst sätt, utan att man känner dem”, enligt Umo http://www.umo.se/Vald–krankningar/Rasism/

”Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser. Benämningen rasism används också utifrån en kulturell och religiös grund (se kulturrasism)”, säger Wikipedia. Om man fortsätter till ”kulturrasism” hittar man följande:
”Kulturell rasism är ett begrepp som används inom forskning för att beteckna fenomen som man ser som uttryck för en specifik typ av rasism och en vidareutveckling av den biologiska rasismen. ´Kulturell rasism´ används exempelvis av FN och diskrimineringsombudsmannen samt inom forskarvärlden för att beteckna vissa rasistiska ideologier, idéer, resonemang, argument och föreställningar.”

När kom ordet rasism egentligen i bruk och vilken innebörd hade ordet ursprungligen? I Bonniers Lexikon (tryckt 1965) står:
”Benämning på åskådningar enl. vilka rasskillnader bör återspeglas på det sociala och politiska planet. Vanl. hävdas att de olika raserna har olika värde; härvid tilläggs alltid den egna rasen ett högt värde gentemot andra, lågt värderade raser. Ur denna värdeskillnad härleds inom R. den egna rasens rätt att behärska, i vissa fall t.o.m. utrota främmande raser. Ex. på R. erbjuder nazismen och den nuvarande regimen i Sydafrikanska republiken.”

En aning förvirrande.
Umos definition är den vidaste. Ser man närmare på den får begreppet en mycket märklig innebörd. Att en välklädd person med vårdat tal behandlas bättre än den som kommer illa klädd och använder ett torftigt språk med inslag av svordomar och grovheter skulle alltså vara ett utslag av rasism. (”Rasism är att behandla människor olika utifrån hur de ser ut”) En äldre arbetssökande, som diskvalificeras på grund av sin ålder, skulle vara utsatt för rasism (”Det kan ofta bero på fördomar, alltså att man tänker att några är på ett visst sätt, utan att man känner dem”.) En sådan tolkning av ordet verkar inte särskilt väl genomtänkt, men ger en bra förklaring till varför vissa grupper använder det in absurdum.

Bonniers Lexikons definition är femtio år gammal och speglar den tidens synsätt. För det första förutsätts att människor kan indelas i olika raser, något de flesta i dag anser vara förlegat (utom Tobias Hübinette och kretsen runt honom på Södertörns högskola) och dessutom begränsas ”rasism” till att gälla extremer, som nazistisk ideologi och den då rådande apartheidregimen i Sydafrika.

Även Wikipedias förklaring förutsätter att olika raser existerar och man hänvisar till ”rasistiska ideologier, idéer, resonemang, argument och föreställningar”, men här vidgas begreppet till att också omfatta tro och religiositet. Att i religionens eller ideologins namn klassa medmänniskor som ”otrogna” vilka bör förgöras, är alltså också ett utslag av rasism. Samma sak med de utrensningar som pågått i socialistiska samhällen under de senaste hundra åren.

Det finns alltså goda skäl för politiker, journalister och andra att använda ordet ”rasism” med lite större urskiljning för att inte riskera bli stenkastare i glashus.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s