Politisk trovärdighet

Lämna en kommentar

16 november, 2015 av Harkling

Det är mycket i svensk politik som på senare år har verkat ogenomtänkt och obegripligt. Beslut har fattats utan att någon offentlig diskussion förts och väljarna har blivit tagna på sängen gång på gång. En åsiktspolarisering har vuxit fram och påståenden, ibland ogrundade, har ställts mot varandra Kanske helt enkelt för att engagerande frågor inte blivit ordentligt och sakligt genomlysta av de som sitter på kunskapen. För det är väl inte så illa att kunskap inte finns?!

2000-talets ökande flyktingmottagande har inneburit kulmen på obegripligheterna. Av rädsla att bli stämplade som rasister har inte bara politiker och  journalister utan också ”vanligt folk” under lång tid inte vågat uttala sig i känsliga frågor. Därmed har sanningar mörkats, även om de varit uppenbara och kunnat bekräftas via statistik och forskning.

Hur rasism ska definieras finns ingen konsensus kring. Definitionerna varierar med var på den politiska skalan man befinner sig, men vänsterfolket tycks ha tagit tolkningsföreträde. Deras syn har sedan blivit norm och därmed är det inte mycket som passerar nålsögat.

Tobias Billström fick till exempel hård kritik från både vänsterhåll och från sin egen partiledare när han 2013 talade om mängden flyktingar i termer av ”volymer” Daniel Poohl, chefredaktör på tidningen Expo, krävde till och med hans avgång. http://expoidag.blogspot.se/2013/03/avga-billstrom.html

I dag, två år senare, har alla tvingats inse att hymlandet i migrationspolitiska frågor har försatt Sverige i ”en ohållbar situation”, för att citera flera ledande politikers utsagor senaste veckorna. Det har medfört att ordet volymer nu plötsligt kan användas, utan reaktioner från vare sig Poohl eller andra.
Så snabbt kan det svänga och svängt har det gjort även om andra politiska företrädare. Löfven försäkrade i september att han inte skulle bygga murar runt Sverige. Hit var alla välkomna. Två månader senare har han beslutat om gränskontroller. Sjöstedt var med på noterna (gränskontroller) på torsdagen w 46, men inte på fredagen samma vecka. Reinfeldt ville att svenskarna skulle öppna sina hjärtan, men insåg konsekvenserna och lämnade scenen. Hans efterträdare vill nu ha hårdare kontroller och skärpningar för att minska Sveriges attraktionskraft hos flyktingarna.

Hej å hå! Så fort kan det gå!

Hela den här förvirrade politiken är till stor del ett resultat av bristen på rak och öppen kommunikation i migrationsfrågor. Daniel Poohl och hans ”poohlare” på vänsterkanten, har en stor skuld till den snedvridning som skett.
Om all den energi som gått åt till att diskutera vad som är rasistiskt och vilka som uttrycker sig på ett för vänstereliten oacceptabelt sätt, i stället hade lagts på att synliggöra och diskutera de problem som de facto har funnits, och med åren förvärrats, i samband med ökande volymer (!) migranter, så hade det kanske inte behövt accelerera till den nivå där vi nu befinner oss, med gränskontroller och en offentlig sektor där flera verksamheter hotas av sammanbrott. Inte minst Migrationsverkets, där personalen nu riskerar att inte få någon julledighet. http://www.svd.se/anstallda-pa-migrationsverket-skickar-protestbrev

Sentio redovisade nyligen en väljarundersökning där SD avancerat till största parti. Den positionen har de hjälpts till av skräniga vänstersympatisörer, som satt på sig skygglappar och godhetsglasögon, som vägrat erkänna att det finns en gräns för vad ett land klarar av, både ekonomiskt och praktiskt, och som ansett det viktigare att pressa in så många flyktingar som möjligt, än att se till vad för slags tillvaro de hamnar i. Att ett stort antal papperslösa migranter till exempel illegalt uppehåller sig i Sverige och därmed är beroende av andra, alternativt hänvisade till svartarbete och kriminalitet för sitt uppehälle borde bekymra även vänsterföreträdare.

Speciellt efter terrordådet i Paris.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som gått skränvänsterns ärenden, bör snarast ställas utan möjlighet till regeringspåverkan. En konkret plan, med klart uttalade riktlinjer för flyktinghanteringen och med godkännande från samtliga övriga partier, måste tas fram och diskussionen måste bli så öppen att väljarna uppfattar politiska beslut som rimliga och begripliga.

Tyvärr måste andra, (flyktingar i området runt Syrien och svenska skattebetalare) nu betala dyrt och under lång tid, för de misstag som begåtts, men det är våra politikers ansvar se till att bryta den flathetstrend som tillåtits fortgå alltför länge.

Inkonsekvens och velande skadar trovärdigheten.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s