Naiva politiker?

1

30 november, 2015 av Harkling

”Vem i hela världen kan man lita på?” undrade Hoola Bandoola Band på 70-talet. Frågan har väl aldrig varit så aktuell som nu, när Stefan Löfven plötsligt deklarerar att han varit naiv och sedan beskyller hela Sveriges befolkning för samma naivitet. DET är naivt! Det är dessutom ytterligare ett exempel på en nonchalant inställning till väljarkåren. En inställning som utgår från att ”valboskapen” inte kan tänka själva, utan behöver upplysas av allehanda auktoriteter i hur de ska tycka och agera. När budskapet från auktoriteterna på några veckor blivit det rakt motsatta mot tidigare, gäller det att hänga med i svängarna och snabbt byta fot, för att inte riskera hamna i fel åsiktsgalleri.

”Vi har inte förstått… Vi har inte kunnat förutse… Vi hade inte kunnat ana…”
En titt bakåt i tiden kan vara av intresse, för att få en uppfattning om hur nyhetsrapportering och debatt sett ut fram till 2014, då en markant förändring inträffade och ett stort antal journalister plötsligt släppte tvångströjorna och började rapportera utan varierande antal brasklappar. Det hade bara några få vågat tidigare, eftersom SD:s inträde i Riksdagen fick den politiska korrektheten i media att accelerera.

Brottslighet
Den artikel som publicerades i Aftonbladet, 13 mars 2000, med rubriken ”Så många brott begår invandrare”, hade nog inte kommit i tryck tio år senare.
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html
Naturligtvis hänvisar artikeln till ”social utsatthet” som orsak, men hymlar inte med invandrares överrepresentation i brottsstatistiken.

Vilka slutsatser drog politikerna av detta. Gjordes något för att följa upp och förbättra den situation som Aftonbladet beskrev? Tre regeringar har haft 15 år på sig att vidta åtgärder, men inget hände. I stället har brottsligheten ökat i de så kallade utanförskapsområdena.
Har politikerna varit naiva eller har de varit ansvarslösa?
Hatbrott med religiös bakgrund
Nu ett snabbt hopp fram till 2011. Då slog Sydsvenskan larm om religiösa motsättningar och hatbrott i Malmö. En skrämmande tendens, som borde lett till åtgärder för att kunna kvävas i sin linda. http://www.sydsvenskan.se/malmo/malmo-utpekat-for-religios-oro/
Inget konkret förslag till åtgärd har presenterats under de fyra år som gått.
Var politikerna naiva? Ansvarslösa?

Försvunna pass
Länstidningen Södertälje tog 15 augusti 2011 upp problemet med borttappade irakiska pass. Annonser om sådana hade blivit så vanliga att läsare hört av sig och velat ha en förklaring. I artikeln ges två. Flyktingsmugglare återanvänder passen enligt Alan Jalal på irakiska ambassaden, men gränspolisen har en annan syn på saken. ”Det är allmänt känt att människor som kommer hit som asylsökande ofta slänger bort sina pass för att försvåra avvisning. Utan passhandlingar är det nämligen svårare att avgöra om personen saknar asylskäl” säger informationsansvarig.
http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1317658-annonser-om-pass-ett-krav-fran-irak
Fusk med ID-handlingar alltså. Annonser om borttappade pass har funnits i de flesta svenska tidningar under lång tid och uppmärksammats av allmänheten, men uppenbarligen inte av ansvariga politiker.
Har de varit naiva? Eller ansvarslösa?

Segregation
Den 13 juli 2011, i en GP-artikel skriven av Gert Gelotte, går Gun Holmertz, 72-årig vänsterpartist, katolik, idealist och frivillig socialarbetare sedan 17 år på Caritas frivilligcentral, ut offentligt med sin oro över hur det ser ut i stadsdelen Hjällbo i Göteborg.
Artikeln har rubriken ”Hårda nypor i Hjällbo” Den finns inte på nätet, men Gun konstaterar att ”Hjällbo är så segregerat Göteborg kan bli. Det finns papper på det.”
Och i dessa ”papper” konstateras att år 2011
har 89,4 % i stadsdelen utländsk bakgrund.
20,6 % av familjerna lever på försörjningsstöd.
34,5 % av niondeklassarna saknar gymnasiebehörighet

Människor kommer till Caritas efter 20 år i Sverige och klarar inte att åka med spårvagn från centrala Göteborg till Hjällbo”, berättar Gun och fortsätter:
De som står närmast arbetsmarknaden är 38 personer i a-kassans fas 3.”

Migrationsprojekt har kommit och gått. Många miljoner har pumpats in utan resultat, men Gun har egna, mycket handfasta förslag på vad som bör göras:

1. Tillåt inte nyinvandrade att bosätta sig var de vill – så länge de får introduktionsersättning
2. Tilldela enbart praktikplatser inne i Göteborg för dem som bor i Hjällbo
3. Samla alla invandrarföräldrar med tvång och informera dem om hur Sverige fungerar

Det blev ingen reaktion från politiker i Göteborg.
Ansvarslöst, eller bara naivt?

Islamistisk radikalisering
Gun kommer igen i en debattartikel i 18 juni 2012 (uppdaterad 22 juni 2015):
”Islamismen får allt större fäste i Hjällbo
Den somaliska barn- och kulturföreningen Afrikas Horn ursprungliga verksamhet har i ökad grad övergått till islamism. Lokalen fungerar numera som en renodlad moské och besöks av hundratalet män. Några av dem har tidigare uteslutits ur Bellevuemoskén för wahhabism, skriver Gun Holmertz verksamhetsansvarig för Caritas Frivilligcentraler i Hjällbo-Bergsjön.
Mottagandet i Göteborg är så pass bristfälligt förberett att en stor del av de nyanlända somalierna riskerar att gå direkt in i famnen på islamistiskt aktiva landsmän.”
Hela artikeln finns på http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.978928-islamismen-far-allt-storre-faste-i-hjallbo
Den leder till att Gun mordhotas.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2513018-29-aring-falls-for-hot-mot-gp-debattor
Göteborgs politiker borde reagerat kraftigt, men de valde att sticka huvudet i sanden.
Var de ansvarslösa eller bara naiva?

Rasism i Sverige
Svenskarna är rasister anser många, framförallt inom kulturvänstern. Soran Ismail vädrar i sin TV-serie ”Absolut svensk” rasister överallt, men tillstår att han själv inte går fri.
I en GP-ledare 29 juni 2012, ”Mer toleranta än väntat” redogjordes för en rapport från SOM-institutet, i vilken konstaterades att svenskar fortfarande är mindre rasistiska, jämfört med befolkningen i andra europeiska länder, och att de inte blivit mer rasister efter SD:s inträde i riksdagen.
En av frågeställningarna löd:
Vilket parti är ditt andrahandsval? Så här svarade de tillfrågade:
4 % SD
28 % FP (Liberalerna)
20 % MP
41 % ansåg det bra om Sverige tog emot färre flyktingar. Här fanns ingen skillnad mellan unga och äldre.
37 % såg invandring som ett hot mot svensk kultur och svenska värden
Uppsala Universitets Mångfaldsbarometer anser det svårt att tolka svaren i en undersökning från samma år. De har kommit fram till att ”svenskar är stabilt toleranta till mångfald men håller distans till invandrargrupper
I deras undersökning anser 80 % att invandrarna har skyldighet anpassa sig till vårt lands vanor.
Vilka hänsyn tog politikerna till dessa synpunkter från åren närmast före 2012? Hade man genom att då lyssna till väljarna kunnat undvika dagens situation?
Var politikerna naiva? Eller oansvariga?

Arbetsmarknad
Beträffande situationen på arbetsmarknaden har SCB:s statistik visat hur allt fler med invandrarbakgrund och kort vistelsetid i Sverige hamnat utanför arbetsmarknaden. Ekonomiprofessorn Jan Ekbergs rapport som låg till grund för den borgerliga regeringens politik, visade redan 2009 att flyktinginvandringen var en förlustpost. Politikerna drev arbetslinjen och föreslog utbildningsinsatser och bidrag i olika former, men åtgärderna räckte inte till eftersom påspädningen av nyanlända var alltför hög.
Naivt eller oansvarigt av politikerna att inte bromsa i tid?

 

Lättillgänglig nyhetsinformation på alla de problemområden som har anknytning till migrationen har alltså funnits under hela 2000-talet. Den har pekat i samma riktning och borde, tillsammans med forskningsrapporter och statistik, ha gett den insikt som man kan ha rätt förvänta sig hos de som satts att styra landet. Men våra politiker valde, i sin iver att ta avstånd från SD, att i stället försätta Sverige i en aldrig tidigare skådad kris som kommer att påverka det svenska samhället under överskådlig tid. Att de därmed också blev SD:s bästa tillväxtfaktor borde de insett, precis som många av oss väljare gjorde.

Slutsats: De politiker som styrt Sverige under 2000-talet har varit BÅDE naiva och ansvarslösa. Det är inte sådana politiker ett land behöver.
Annons

En tanke på “Naiva politiker?

  1. […] Källa: Naiva politiker? […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: