LO om SD  (4)

2

3 januari, 2016 av Harkling

Jag har nyligen läst en bok ”Den svenska väljaren 2014”, skriven av Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Linnéuniversitet. Han har undersökt de faktorer som ledde fram till förra årets valresultat och bland annat kommit fram till att svenska väljare i mycket större utsträckning än tidigare byter partisympatier, även om de flesta håller sig inom ”sitt” block Dessutom tenderar de att rösta med partier som i viktiga frågor står nära de egna åsikterna, såsom i fallet SD och migrationsfrågor.

Misstanken att detta kan leda till kortsiktig populism från politikernas sida ligger nära till hands och den bekräftas av Hagevi: ”I den moderna demokratin är dock risken stor att politiker fokuserar på vad som kan åtgärdas på kort sikt, medan de stora långsiktiga problemen blir andra rangens frågor”, varnar han i slutet av sin framställning.
Politikernas främsta syfte blir inte att se till nationens bästa, utan att behålla eller rekrytera nya väljare till det egna partiet och därmed trygga sina egna positioner. Detta kan leda till tvära kast beroende på hur opinionens vindar blåser.

Den rödgröna regeringens SD-politik
Mitt Europa bygger inte murar”, sa Stefan Löfven i sitt tal 5 september 2015. http://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/
Tre månader senare har Löfvens regering infört gränskontroller och media rapporterar dagligen om fler åtgärder för att minska migrantströmmen till Sverige. Det talas om volymer, systemkollaps och kris och Stefan Löfven tycker ”vi” har varit naiva som inte förutsett följden av det stora antalet flyktingar som vill komma till Sverige.

LO:s propagandafilm säger inget om detta. I stället avslöjar den nu en hemlighet:

2006 skapar SD ett hemligt program som punkt för punkt döms ut av sakkunniga forskare. Programmet strider bland annat mot FN:s och EU:s konventioner för mänskliga rättigheter”, upplyser speakern med prästerligt allvar i rösten.

Men så hemligt kan det inte ha varit ens 2006, eftersom Expressen rapporterade om det redan 23 september samma år.
http://www.expressen.se/nyheter/sverigedemokraternas-33-punkter/

När denna artikel dammades av och började cirkulera på sociala medier våren 2014 ansåg sig Expressen behöva gå ut med en brakslapp:

INFORMATION: Den här artikeln har nyligen spridits flitigt på sociala medier. Expressen vill uppmärksamma läsare på att artikeln är från år 2006 och att innehållet kan vara inaktuellt.”

Ja, det var säkert inaktuellt 2014, men i december 2015 kan noteras att det är mer aktuellt än någonsin, eftersom flera av de punkter som här listas, nu har genomförts eller planeras genomföras av sittande regering, alltså den regering som har en stark koppling till LO. Här förs regelrätt SD-politik och nu strider den plötsligt inte mot vare sig FN:s eller EU:s konventioner, så det handlar uppenbarligen inte om vad som görs, utan om vem som gör det.

Om detta sägs inget i LO-filmen.

Här de 33 ”hemliga” punkterna som de redovisades i Expressen:
1.Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.
2. Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa.
3. Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.
4. Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.
5. Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.
6. Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.
7. Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.
8. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).
9. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.
10. Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.
11. Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.
12. ”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.
13. Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.
14. Ingen valfri bosättning för asylsökanden.
15. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.
16. Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.
17. Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.
18. Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet.
19. Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.
20. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.
21. Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner.
22. Effektivare utlänningskontroll inne i landet.
23. Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.
24. Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.
25. Förbud mot burka/nikab på allmän plats.
26. Inga fler moskéer på svensk mark.
27. Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.
28. Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.
29. Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.
30. Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.
31. Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.
32. Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.
33. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

LO kommenterar i filmen inte den rödgröna regeringens SD-politik.

2 tankar om “LO om SD  (4)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: