Svenska feminister ute och cyklar

Lämna en kommentar

31 januari, 2016 av Harkling

GP Debatt publicerade 19 januari 2016 en artikel av Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University,  med rubriken ”Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige” http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2961141–abnorma-antalet-unga-man-ett-problem-for-sverige- Hon pekade på de effekter som kan uppstå till följd av det stora antalet unga män – ”ensamkommande flyktingbarn” – som sökt sig till Sverige. Sina farhågor grundar hon på egen och andras forskning.

Det handlar om marginaliserade, unga män, vilka ”har haft särskilt stora incitament att komma till Sverige på grund av goda villkor och avsaknad av medicinsk åldersbestämning” konstaterar hon, men betonar att det inte är ett nytt fenomen, utan en process som pågått ända sedan 90-talet. Som stöd för sin teori om gruppens överrepresentation i brottssammanhang refererar hon bland annat till en rapport från Brottsförebyggande rådet, 2005. https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

Hudsons påståenden har bekräftats av de senaste veckornas medierapportering. Till exempel visade SVT ett nyhetsreportage om de så kallade gatubarnen i Stockholm och Göteborg. Flera av dem har avvikit från asylboenden där de blivit placerade och säger, då de intervjuas, att de inte vill ta emot den hjälp som samhället erbjuder. I stället väljer de en tillvaro på gatan, där de livnär sig genom att begå stölder och andra former av brott. Många är drogberoende. De lever här på samma sätt som de tidigare gjort, i sina hemländer eller i andra europeiska städer och utgör ett hot mot både sig själva och sin omgivning. För svensk polis och socialtjänst har den här gruppen blivit ytterligare en resurskrävande angelägenhet.

Det är bra att problemet uppmärksammas – det man tiger om kan inte åtgärdas – men Hudsons artikel har fått ett antal feminister på GU att gå i taket och bemöta henne. GP Debatt, 26 januari http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2968902–ohederligt-peka-ut-ensamkommande-pojkar-som-en-fara-

Hela artikeln blir mycket märklig, eftersom skribenterna går ut i kraft av sina akademiska titlar, men utan någon som helst referens till forskning som kan ge stöd för deras påståenden. Dessa handlar i stället om subjektivt tyckande, färgat av deras feministiska utgångspunkter. Att svensk feminism på ett väsentligt sätt skiljer sig från den feminism Hudson åberopar blir uppenbart och visar på den snedvridning åt flumvänsterhållet som präglar det mesta av vad som rör sig i svenska feministkretsar.
Att artikeln dessutom innehåller direkta felaktigheter och motsägelser gör att den i ännu högre grad måste ifrågasättas ur ett akademiskt perspektiv. Fina titlar bör inte användas för att slå blå dunster i ögonen på folk med tro på auktoriteter.

Dessbättre ger Hudson svar på tal i sin slutreplik, 28 jan -16 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2971438-for-manga-man-ett-problem-oavsett-sammanhang och visar att hon, till skillnad från GU-feministerna, har belägg för sina uttalanden. Hon gör en jämförelse med Kanada där man ser det som feministiskt – inte rasistiskt – att bevara en jämn balans mellan kvinnor och män i samhället. Hennes avslutning på inlägget förtjänar att upprepas:
Det är dags att Sverige öppet diskuterar obalanser i könsfördelning; genus är inte mindre viktigt än kultur när migrationspolitiken diskuteras.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s