Görs ingenting för att förbättra skolresultaten?

Lämna en kommentar

26 februari, 2016 av Harkling

Jovisst! Det görs massor. Varje år hittar man i pressen åtskilliga artiklar om problemskolor som lyckats vända trenden. Tyvärr handlar det oftast om korttidsverkande medicin och de förbättringar som redovisas tycks snarare utgöras av önsketänkanden från tappert kämpande lärare, som så förtvivlat gärna vill komma till rätta med situationen, än om effektiva och bestående resultat.

Rinkebyskolan var aktuell de första åren på 2000-talet. Rektor Börje Ehrstrand hade tillsammans med sin lärarkår åstadkommit förbluffande framgångar i en skola som tidigare tyckts vara nära avgrundens rand. Lärare från hela Sverige inbjöds att komma på studiebesök för att se den fantastiska förvandlingen och ta med sig nya kunskaper hem till den egna arbetsplatsen.
Den stora förändringen hade inträffat sedan skolan fått ett bibliotek och eleverna börjat läsa böcker på svenska. Och plötsligt var 89 % godkända i ämnet! Hur det egentligen stod till med detta skrev Johan Kant om på sin blogg 2012.

https://johankant.wordpress.com/2012/01/08/rinkebyskolan-pa-tapeten-igen/

Tron på bokläsning som en väg in i svenska språket är något överdriven bland lärare i allmänhet och lärare i andraspråk i synnerhet.

Att läsning stärker både ordförråd och grammatisk förståelse är visserligen sant, men för detta krävs att läsaren från början har ett så stort ordförråd att 85 – 90 % av texten blir begriplig. Metoden är alltså inte användbar för nyanlända. Dessutom krävs en bearbetning med fokusering på förståelse, detaljer och grammatik.

Med motiveringen att dels ”underlätta integrationen” dels spara pengar, (mest det senare) har tiden i introduktionsklass kortats katastrofalt. De nyanlända placeras efter introduktionen i klasser utifrån ålder, ofta i grupper där ingen har svenska som modersmål. I många fall inte ens lärarna. Hur kan någon tro att dessa elever ska kunna lära sig tala och skriva korrekt svenska?
Följden blir ett ”ytflyt” i det nya språket vilket lurar omgivningen (inte minst lärarna), men som visar sig inte räcka till för att uppfylla de krav som läroplanen ställer i ämnet svenska och inte heller täcka de språkkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig andra ämnen.
Alla nyanlända borde placeras i nivågrupperade introduktionsgrupper som ingen tillåts lämna förrän en viss språklig, nationellt och professionellt fastställd grundnivå har uppnåtts. Nu överlåts bedömningen i många falla åt lärare, ofta obehöriga, som saknar adekvat kunskap för ändamålet. Lärare i dessa grupper måste ha relevant utbildning i svenska som andraspråk. Det handlar om ett ämne med helt annan metodik än modersmålssvenska, vilket tyvärr Skolverket tycks ha missat, eftersom de automatiskt utfärdar legitimation till lärare med inriktning mot yngre åldrar, utan att dessa fått någon utbildning i ämnet.
Om man fortsätter som hittills kommer ännu fler att misslyckas till följd av det ökande tryck på skolorna som ett stort antal nyanlända innebär. I GP kunde man 2016-02-15 läsa om akut brist på skolplatser i östra Göteborg och att gränsen är nådd för vad man kan klara av på Bergsjöskolan.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2991819-skolor-larmar-hittar-inte-plats-for-alla-elever-som-kommer

De ambitioner man har från politikerhåll att placera ut elever i områden där majoriteten talar modersmålssvenska är bra, men det ska inte vara helt nyanlända, utan utplacering bör ske efter avslutad och godkänd introduktion enligt ovan. Det räcker inte med några veckor. Förutsättningen för en effektiv språkinlärning är sedan att antalet placeringar i varje klass är så litet att de nya eleverna tvingas använda svenska för att kunna kommunicera, både under lektionstid och med kamraterna på raster.

De mest framtidssäkra skolsystem är de som ger eleverna goda kunskaper i basfärdigheterna – läsa, skriva och räkna”, skrev Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, på Twitter. Bara att instämma!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s