Hormonstinna hanar (2) Forts.

Lämna en kommentar

27 maj, 2016 av Harkling

Jag kan inte referera till någon forskning som belägg för den darwinistiska teori angående unga mäns aggressiva beteende, som jag presenterade i mitt förra blogginlägg. Inte heller kan jag generalisera och påstå att det gäller ALLA unga män. Vissa verkar vara argare än andra. Vissa verkar VILJA vara argare än andra. Det stora flertalet tycks dock inte behöva regrediera till primatstadiet, utan klarar att lägga band på sig själva under sin förberedelse för vuxenlivet.

Fotbollsmiljön är en kontrollerad sfär när det gäller oönskat beteende. Värre tycks det vara i de så kallade ”utanförskapsområdena”.
Orsakerna till våldsamt utåtagerande och obegriplig förstörelselusta har diskuterats och ältats i decennier och sammanfattas ofta just i termen ”utanförskap”, vilket bryts ner i beståndsdelarna ”dåliga hemförhållanden”, ”utsatthet”, ”social misär”, ”dålig utbildning”, ”arbetslöshet”, ”missbruk”. Allt detta vältrar över orsakerna till aggressiva handlingar på en ”ond och oförstående” omgivning och gör att aktörerna själva slipper ta ansvar för sitt uppförande. I stället kan de skylla på ”NÅGON” som inte ger dem allt det där som de tror att alla andra får gratis.

En sådan möjlighet att undvika ansvar fanns inte för tidigare generationer, eftersom individen fick ta konsekvensen av sina handlingar och visste att det egna beteendet var avgörande för hur framtiden skulle se ut.
Under depressionen på 30-talet krävdes ett stort mått av uppfinningsrikedom för att överleva, eftersom bidragssamhället ännu inte hade sett dagens ljus. Många, även barn, levde på den tiden i det som numera benämns ”stor social misär och fattigdom”, men de flesta blev ändå inte kriminella och våldsbenägna vuxna.
För sextiotalets raggare såg verkligheten annorlunda ut. Då hade Sverige hunnit bli en välfärdsstat och alla som ville kunde få ett jobb, även de som saknade utbildning utöver sjuårig folkskola. Det var alltså inte utanförskap, fattigdom och social misär som fick raggarna att försöka banka livet ur varandra.
För båda generationerna gällde däremot att dumma tilltag ledde till kännbara konsekvenser, inte bara från rättsväsendet, utan minst lika mycket från det omgivande samhället. Eftersom möjligheten att skylla på ”NÅGON ANNAN” inte existerade när man hade gjort bort sig gällde det alltså att tygla sina impulser.

Sedan dess har en märklig förändring skett i samhällets inställning till unga mäns grobianbeteende. Att vissa pucklar på oskyldiga, ägnar sig åt sexuella trakasserier, bränner bilar och fritidsgårdar, kastar sten på blåljuspersonal och väljer kriminell verksamhet som födkrok anses numera vara SAMHÄLLETS fel! Ett samhälle som serverar allt åt alla, utan ens minimala krav på motprestation och hyfs!

Som skattebetalare är jag hjärtligt trött på att ”ta hand om” och försörja individer som har förmåga, och som borde ha åtminstone ett minimum av ambition, att själva ta ansvar för sin framtid. Skolan finns där för alla ungdomar (även om den kunde vara bättre), men för att kunna dra nytta av den förmån som skattefinansierad utbildning innebär måste eleven själv bidra med en motprestation.
Att visa vilja, engagemang och eget initiativ, både under skoltiden och i vuxenlivet, är ett krav som samhället borde ställa på var och en. Att slentrianmässigt dela ut bidrag och lägga över ansvaret på skattebetalarna när individer misslyckas på grund av att de valt att följa minsta motståndets lag är inte okej (för att använda statsministerterminologi).

Det är inte enbart skolans och lärarnas ansvar att alla klarar kraven för godkända grundskolebetyg. Det är inte bara samhällets och arbetslivets ansvar att folk kommer ut i jobb och egen försörjning.

Från GP:s insändarsida, 26 maj 2016, kommer följande lilla dikt:

Twitter från högerkanten

Ack Sverige, Sverige, du kravlösa land
med en kår som förstår och förstår.
Som gullar med buset med tafatt hand,
och böjer sig bakåt så långt som det går.
Som blundar vid synen av bockhornsklövarna,
och värnar sig mindre om offren än förövarna

uppsnappat av
Ted Knapp

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s