Jobb åt alla!

2

7 juli, 2016 av Harkling

Att ”arbetslinjen” är nödvändig för att klara ekonomin efter förra årets påfyllning av invånare i Sverige, tycks de flesta partier vara överens om, i alla fall de som hittills har presenterat sig i Almedalen. Kvar är (M), (Mp) och (V). Moderaterna lär inte ha en annan uppfattning, men hur är det med de två partierna längst till vänster? Är arbete, definierat som en möjlighet till försörjning, en självklarhet även för dem? Synen på arbete som grunden för dagens samhällssystem är annars självklar för de flesta medborgare. Likaså att samhället tar ansvar via skattefinansierade bidrag och andra typer av åtgärder för de som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Men vad händer om tillräckligt antal arbetstillfällen inte finns?

Patrik Engellau ställer frågan på ”Det goda samhället” idag (2016-07-07) https://detgodasamhallet.com/2016/07/07/en-paminnelse-om-hur-kapitalismen-arbetar/
”(…) om utvecklingen leder till att färre människor kan producera ”vad vi behöver” så år det klart att samhället står inför en konflikt om människors rätt att ta del av produktionsresultatet bestäms av insatser som från alltfler inte längre behövs. När vi gemensamt producerar så mycket ”som vi behöver” är det många som inte behövs i produktionen och därför inte får någon lön och därmed ej heller rätt till del i produktionsresultatet.”

Problematiken har uppmärksammats i flera länder (t.ex. Finland, Nederländerna och Kanada). I Schweiz hölls i början av juni i år en folkomröstning om medborgarlön, som förespråkades av intressen från både höger och vänster. Om förslaget hade gått igenom, vilket det inte gjorde, kunde det inneburit att alla vuxna medborgare fått drygt 21 000 skr per månad (60 % av landets medianinkomst). En hög summa med svenska mått mätt, men då ska vi komma ihåg att Schweiz är ett dyrt land att leva i. Argument för medborgarlön var att slippa kostsam administration i samband med bidragsutbetalningar samt att undvika situationer där ett jobb skulle innebära ekonomisk förlust ställt i relation till att ta ett arbete. Motargumenten var skattehöjningar och lägre incitament för att arbeta. http://www.di.se/artiklar/2016/6/5/valundersokning-nej-till-medborgarlon-i-schweiz/

Miljöpartiet har då och då krävt arbetsdelning och drev under Persson-regeringen igenom ”friåret”, en möjlighet att under ett år ersätta sitt lönearbete med att ”göra något annat”. Ersättning utgick med 85 % av A-kassan. Under tiden skulle någon som ”stod långt från arbetsmarknaden” ersätta den som avstod från sitt jobb. Friåret infördes 2005 och upphörde 2007, efter massiv kritik från bland andra LO.

Miljöpartiet har, trots det misslyckade friåret, ännu inte gett upp idén, men numera talas det om baslön. I detta backas de upp av (V) och (Fi). På nätet finns en sajt tillhörande en aktionsgrupp som aktivt driver saken. http://basinkomst.nu/ På en annan länk http://basinkomst.nu/5-fragor-och-svar/ hittar man gruppens svar på fem frågor:
Vad är basinkomst? Vad är fördelarna med basinkomst? Kommer inte alla sluta jobba då? Hur ska det finansieras? Har det prövats någonstans?
Alla frågorna är relevanta och svaren mycket intressanta. Terminologin har en klar vänsterprägel och det är ingen tvekan om att man tänker sig ett samhälle byggt på socialistiska idéer.
Man vill ”ge alla en grundläggande ekonomisk trygghet utan att behöva stå till arbetsmarknadens förfogande eller myndigheters kontrollutövande…” och anser sig därmed uppnå ”minskade klassklyftor, större makt för arbetssäljaren, mindre stress” (…) avskaffande av ”onödiga (och direkt skadliga) arbeten samt att en del lyxkonsumtion försvinner.
Som exempel på skadliga arbeten nämns vapenproduktion och ”direkt själadödande jobb (telefonförsäljning)”. Nödvändiga jobb inom skola, vård och omsorg ska vi dela på, men ”…det är upp till varje individ att välja hur mycket (eller lite) den vill lönearbeta”. Eftersom Sverige sedan 1980-talet ”…har blivit 100% rikare så finns pengarna (…) vi behöver bara omfördela resurserna. (…) inkomstkällor kan till exempel vara finansiella skatter, momsplikt på företag, konsumtionsskatt och att återinföra förmögenhetsskatten

Dessa tankegångar framförs i mer utvecklad form i en antologi: ”After work – farväl till arbetslinjen”, utgiven på Verbal förlag 2013 med stöd av den gröna tankesmedjan Cogito. Författarna är enligt baksidestexten ”akademiker, aktivister och journalister som delar insikten att arbetslinjen har nått vägs ände”. Redaktören, Kristian Borg, är kulturjournalist på Fria Tidningen, ett organ som kallar sig politiskt obundet, men som har en klar vänsteragenda.

En poäng – just den som Engellau tar upp – finns ändå i dessa journalisters resonemang: Jobben blir allt färre – speciellt de som inte kräver utbildning – och kommer på sikt inte att räcka till.
Författarnas recept är arbetsdelning. Om alla jobbar mindre kommer jobb att finnas för alla. Tanken är vacker, men vem kan gå in och dela tjänst med lärare, sjuksköterskor, läkare eller socionomer? Det är inte de med sådan yrkesutbildning som i dag står utanför arbetsmarknaden eller är bidragsberoende.

Applicera sedan basinkomst på svenska förhållanden. Vilken lockelse en sådan ”reform” skulle vara för den som anser det ”upp till varje individ att välja hur mycket (eller lite) den vill lönearbeta”! Och vilka incitament för att arbeta och betala skatt skulle finnas kvar i ett sådant system?

Arbetslösheten sjunker visserligen i år, men det är bland etniska svenskar. För övriga råder en motsatt trend. Jobb för outbildad arbetskraft med dåliga kunskaper i svenska finns inte och om de konstrueras fram lär de bli fullt ut skattefinansierade. Ställt inför dessa tankegångar kan man fråga sig hur realistisk idén om arbetslinjen egentligen är och hur försörjningsfrågan ska lösas om gruppen i bidragsberoende förblir på nuvarande nivå eller till och med ökar.

murare

2 tankar om “Jobb åt alla!

  1. […] Källa: Jobb åt alla! […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s