”Ett svek mot svenska folket”

2

4 augusti, 2016 av Harkling

En av den senaste tidens mest delade artiklar, “De har blivit stjärnor i stället för skurkar”, skriven av Alex Schulman, publicerades i Aftonbladet 31 juli. Schulman anser att samhället är föremål för ett svek.
”För vi har ju inte gått med på det här. I en undersökning från 2014 visar det sig att 70 procent av svenska folket är emot vinst i välfärden. Men framför allt: vinster i välfärden är ett svek mot de människor som befinner sig på sjukhusen, på vårdhemmen, på flyktingmottagningarna.”

Det som upprör Schulman är att ”privata intressen” skor sig på strömmen av migranter till Sverige. Han finner det omoraliskt att Bert Karlsson och den tidigare Expedition Robinson-vinnaren och socialdemokratiske riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson plockar ut multimiljonvinster på skattepengar som borde använts i välfärden http://linkis.com/www.expressen.se/kro/q4vj9  Däremot nämner han inget om vad som möjliggjort de två herrarnas – och åtskilliga andras – lönsamma verksamhet, eller vilka alternativen skulle vara.
En liten tillbakablick är på sin plats.

Redan 2012 gjorde Jonas Sjöstedt klart att han ville se vinster i välfärden som den stora valfrågan 2014. Han tog upp det i artiklar och debatter så fort han fick tillfälle och oftast handlade det då om friskolor, som enligt Sjöstedt konkurrerade med de kommunala skolorna. Vinster i välfärden fanns med i 2014 års valdebatter, men utan att få den riktigt stora uppmärksamhet Sjöstedt hoppats på. De svenska väljarna hade utsett migrationen till valets viktigaste fråga och Sjöstedts välfärdsvinster kantrade snart över till ett annat område än skolan.

Flyktingströmmen över Medelhavet hade vuxit i flera år. Många av de som överlevde färden i smugglarnas ranka gummibåtar landsteg i Lampedusa på Sicilien. Där skulle de enligt gällande EU-regler ha sökt asyl, men eftersom trycket blev enormt, slank majoriteten, med Italiens goda minne, genom maskorna och kunde fortsätta till andra länder, där Sverige och Tyskland var de mest populära målen. Redan 2011 hade Italien begärt hjälp från EU för att klara situationen, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4427682 men det räckte inte och därför krävde premiärministern, Matteo Renzi, 2015, att regeln om asyl skulle ändras i Dublinförordningen, så att ansökan inte längre behöver ske i första land. I praktiken har den regeln aldrig fungerat. De ca 160 000 som kom till Sverige i fjol har passerat flera gränser för att ta sig hit, men de som söker asyl gör det först här.

Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet om permanent uppehållstillstånd för syrier ledde hösten 2015 till att flyktingmottagandet blev allt mer kaosartat med akut brist på bostäder. Politiker och andra stod plötsligt handfallna, trots att bostadsbristen observerats många år tidigare. Redan i december 2008 hade Boverket gjort en kartläggning, ”Asylsökandes eget boende, EBO” http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/asylsokandes_eget_boende_ebo_3.pdf för att jämföra de två möjligheter som stod till buds för de nyanlända – att ordna eget boende med hjälp av kontakter, eller att flytta in i en av Migrationsverket anvisad bostad.
Ur rapporten: ”En av de viktigaste slutsatser som kan dras från denna undersökning är att det inte går att diskutera bristerna med EBO utan att också diskutera bostadsbristen i kommunerna. Detta sagt utan att förringa de problem som många kommuner upplever med trångboddhet och osäkra bostadsförhållanden och som naturligtvis är mer akuta än vad som går att lösa genom en bättre bostadsplanering. Men asylsökande som får uppehållstillstånd och blir skrivna i en kommun kan idag bli kvar som inneboende under långa perioder eftersom det inte finns några bostäder för dem att få tag på.” 2008!

Sex år senare, 2014, gjorde tidskriften Fokus en jämförelse med situationen 1992 då Sverige tog emot många asylsökande från Balkan. Även då saknades bostäder, men i övrigt finns inte många likheter. Ur artikeln:
”Det finns förstås sätt att minska flyktingmottagandet (…) att göra Sverige till ett obehagligt land att söka asyl i. (…) Men det politiska priset skulle sannolikt bli högt. Vill justitieminister Morgan Johansson börja försvåra för flyktingar skulle det orsaka storbråk. (…) Lyssnar man på Migrationsverket verkar de inte se en omfattande strypning från politikerna som ett alternativ. När generaldirektören Anders Danielsson uttalar sig 2014 är innehållet ett helt annat än 1992: han kräver en samhällsomställning som planerar för ett långvarigt högre asyltryck.
– Vad är alternativet till att staten ingriper och ser till att kommunerna tar emot flyktingar? Jo, att gå ur FN och EU. Det är inte aktuellt.
(…) Danielsson vädjar också om snabbare planprocesser och enklare byggregler.
– I Sverige ser vi inte migrationen som en naturlig del av samhällsplaneringen. Kommunerna är skyldiga att ta emot flyktingar, men då kan vi inte ha de normer och planprocesser som vi har. Man måste politiskt hitta en lösning där man bygger mer assymetriskt med ett snabbare regelsystem och kanske lite enklare.” http://www.fokus.se/2014/11/verkets-vandor/

Boendefrågan krävde en lösning och räddningen blev ”privata intressen”. Bert Karlsson hade varit med länge, men konkurrerande företag växte som svampar ur jorden. Priserna per plats ökade i takt med behovet och blev en guldgruva för de som gått in i branschen. Vinst i välfärden! Så kunde det inte få se ut, tyckte Jonas Sjöstedt och flera med honom.
”Migrationsverket ska driva egna boenden” föreslog dåvarande Folkpartiet i maj 2015 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20864413.ab och Vänsterpartiet utarbetade samma år en ”Handledning för flyktingmottagande” http://www.vansterpartiet.se/assets/Handledning-flyktingmottagande1.pdf
där det fastslogs att ”Staten ska äga anläggningsboenden som Migrationsverket ska förfoga över. På så vis drivs vinstintresset på sikt ur verksamheten.” Ingen kommun skulle få neka att ta emot migranter och de som kom skulle ha rätt att välja var de ville bosätta sig under asyltiden.
Om detta talades mycket, men inte så länge. I en utredning från Statskontoret 2015 sågades idén. ”Statskontorets samlade bedömning är att det inte är kostnadseffektivt för staten att äga och förvalta asylbostäder.” http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/2015103.pdf

Det som sedan hände under hösten 2015 skildras av Erik Magnusson i Sydsvenskan som ”en svensk beredskapskatastrof”. Här beskrivs den undfallenhet och handfallenhet som präglat – och präglar – hela den svenska migrations- och integrationspolitiken. Artikelingressen lyder: ”Måste ha varit århundradets största svenska prognosmiss. En statsminister som var osynlig när krisen bröt ut. En generaldirektör som spelade golf och sprang maraton. Flyktingprognoser som slog helt fel. Samordning som uteblev. Brådskande beslut som dröjde.” http://www.sydsvenskan.se/2015-12-26/sa-blev-flyktingkrisen-en-svensk-beredskapskatastrof

Sett ur detta helhetsperspektiv faller Schulmans argumentation platt till marken. Det är inte Bert Karlsson och hans kollegor som ska skuldbeläggas för att skattepengar används till migrantboenden. I stället borde ljuset riktas mot de politiker som försatt Sverige i en situation där sådan verksamhet blivit möjlig och till och med nödvändig. Något alternativ har inte funnits och kommer inte finnas under överskådlig tid.
Så Schulman och andra journalister: Kritisera gärna, men rikta kritiken åt rätt håll!
Annonser

2 tankar om “”Ett svek mot svenska folket”

  1. […] Källa: ”Ett svek mot svenska folket” […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s