Den svenska tilliten

Lämna en kommentar

18 augusti, 2016 av Harkling

För de generationer som föddes och växte upp under 1900-talets första 60 år var det som i dag benämns ”svenska värderingar” en självklarhet. Det handlade om moral vi fått från Bibeln och Luther och om idéer som genomsyrat Socialdemokratin och satt en stark prägel på det då extremt homogena samhället. ”Typiskt svenskt” var viljan att göra rätt för sig, att tänka kollektivt och se till det allmännas bästa, att hysa stor tillit till andra människor och till myndigheter och offentlig sektor, att hjälpa varandra om problem uppstod och att – först då detta inte räckte till – förlita sig på samhällets hjälp.

I dag är sådana värderingar inte självklara. Den svenska tilliten har minskat under flera år (bara att googla!) och det där med att göra rätt för sig är inte längre så noga. Den kollektiva synen på samhället har fått ge vika för mer egocentriskt tänkande.
Därmed inte sagt att det generellt sett var bättre förr. Att världen krymper och globaliseringen ökar får förstås både positiva och negativa konsekvenser och Sverige har efter inträdet i EU blivit mer likt andra europeiska länder. Bara med den skillnaden att en del av befolkningen fortfarande omfattas av de ”gamla” värderingarna och inte vill eller förstår att anpassa sig till ett hårdare samhällsklimat.

Det är inte enbart människorna som förändrats. Många samhällsåtaganden, som på 1900-talet sågs som självklarheter, fungerar inte i dag. Det är köer till sjukvården. Polisen lägger ner brottsutredningar på grund av tidsbrist. Blåljuspersonal angrips och hindras från att utföra sitt arbete. Socialförsäkringssystemen hjälper inte längre de mest behövande. Skandaler, maktmissbruk och fiffel bland politiker och offentlighetens toppar avslöjas på löpande band. Aktuella i sommar: Rikspolischefen Dan Eliasson, Migrationsverkets chef Anders Danielsson och så förstås Riksrevisionen.

Inga-Britt Ahlenius krävde samtliga riksrevisorers avgång. http://www.dn.se/nyheter/sverige/inga-britt-ahlenius-alla-riksrevisorerna-maste-avga/ Hur det gick med den saken vet vi nu. Riksrevisionen tycks dessutom ha hamnat i ekonomiskt trångmål, så till den milda grad att den tvingas finansiera sin verksamhet med biståndpengar! http://www.dn.se/nyheter/sverige/bistandspengar-gick-till-pension-at-riksrevisorer/

Hänger förändringen möjligen samman med att Sverige på några decennier har blivit ett heterogent samhälle? Wikipedia ger inget svar på vad som utmärker ett sådant. Det gör däremot Metapedia.

Metapedia beskrivs på Wikipedia som ”ett nätbaserat uppslagsverk med högerextremistisk och åtminstone bitvis antisemitisk och nynazistisk profil”. Källhänvisningar saknas ofta och vissa påståenden kan ifrågasättas, men med detta härmed redovisat återger jag essensen av sidans definition på ett heterogent samhälle. Passar det in på tillståndet i Sverige? Döm själva!

”Etnisk heterogenitet kan ses som ett mått på ett områdes mångkultur. (…) Ökad etnisk heterogenitet har i studier associerats med försämrad ekonomisk utveckling. (…) arbetsmoral och bidragsmoral har angetts visa en kraftig försämring (…) även ökad korruption (…) sänkt skattemoral (…) en större andel av ekonomin är svart (…) En studie från 2010 angav att länder med ”moderata” nivåer av etnisk heterogenitet presterade bäst på ”Environmental Performance Index” (…) ökad etnisk heterogenitet medförde sämre resultat på den internationella studentundersökningen PISA (…) högre etnisk heterogenitet är associerat med högre brottslighet (…) och mer dödligt våld. (…) Länders olika etniska heterogenitet förklarade 67% av den globala variationen beträffande etniska konflikter (…) och är associerat med minskad tillit till andra människor. En studie år 2013 av 33 svenska kommuner angav samma sak. Malmö och Sundbyberg hade lägst tillit (…) medförande att människor undvek att engagera sig i närsamhället. (…) Högre risk för depression (…) ökad självmordsfrekvens (…) minskat stöd för allmän välfärd (…) en stor invandring av grupper som i hög grad utnyttjar välfärden, vilket ökar de statliga utgifterna (…) Även om vissa av ursprungsinvånarna blir mer skeptiska till allmän välfärd kan vänstersympatisörer bli mer engagerade av vad man ser som ökande orättvisa och etniska klyftor (…) Enligt SVTs valundersökningen år 2010 röstade 77% av de icke-europeiska invandrarna på vänsterpartier(…)”

Jämför gärna med vad Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap,  uttrycker på http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/2009/05/hur-mycket-mangfald-tal-demokratin.html . Notera datum! 18 maj 2009!
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s