Skolans kris beror inte på Björklund!

Lämna en kommentar

22 september, 2016 av Harkling

Skolan har varit ett återkommande debattämne under många år och de åsikter som framförts har varit mer eller mindre väl underbyggda. Till kategorin ”mindre” måste hänföras den debattartikel som publicerades i GP tisdag 20 september 2016. Debattörerna, Sten Svensson, Daniel Suhonen och Mats Wingborg tycks ha stora problem med sin verklighetsuppfattning. Eller är det så illa att de medvetet producerar osanningar?

De har förvisso insett att skolan brottas med stora problem, men lägger skulden för detta på Jan Björklund! http://www.gp.se/nyheter/debatt/skolans-djupa-kris-stavas-jan-bj%C3%B6rklund-l-1.3798922

Både Svensson och Suhonen arbetar för idéinstitutet Katalys, (utredare respektive chef). Svensson – nu i pensionsålder – har varit lärare och haft fackliga uppdrag för Lärarförbundet . Åren 1995–2010 var han chefredaktör för Lärarnas tidning och tillsammans med Mats Wingborg gav han 2014 ut debattboken ”Björklundeffekten: svartmålningen som blev sann”. (Källa: Wikipedia) Tyvärr framgår inte hur länge och under vilka år han faktiskt arbetat som lärare.
Wingborg är knuten till Leopard Förlag och ägnar en stor del av sin tid åt att kritisera ”högern”. http://www.leopardforlag.se/forfattare/mats-wingborg/
Suhonen har varit redaktör för SSU:s tidskrift Tvärdrag, studiesekreterare på ABF i Stockholm, vänsterdebattör på Aftonbladets och Dagens Nyheters kultursidor och informell talskrivare åt Håkan Juholt under dennes tid som socialdemokratisk partiledare. Han har dessutom uttryckt sig i starkt kritiska ordalag om Fredrik Reinfeldt som han utnämner till ”den farligaste ledaren vi har haft sedan demokratin infördes” och anser honom vara behäftad med sociopatiska drag. http://www.dagenssamhalle.se/kronika/reinfeldt-har-kommit-foer-billigt-undan-16713

Alla tre debattörerna ligger långt ute på socialdemokratins vänsterflank.

Den som vill fördjupa sig i skolans väg mot sammanbrott rekommenderas läsa mina artikelserier ”Skolan” och ”Kan skolan bättre?” som publicerades här på bloggen under vintern 2014 – 2015, där jag visar att problemen inte började med Björklund, utan två decennier tidigare och accentuerades med kommunaliseringen av skolan i början av 90-talet. Den kommunalisering som för övrigt drevs igenom av (S) och Göran Persson med hjälp av (V) och som alla bedömare (utom extremvänstern) nu enhälligt klassar som det största misstaget på skolans område. (Googla på ”kommunaliseringen ett misstag” och räkna träffarna!)

Mina artiklar mosar debattörernas argumentation!

De påstår att Björklund saknade forskningsunderlag för sin kritik av flumskolan. Jag presenterar massor av sådan forskning i mina artiklar!
De påstår att Björklund ville detaljstyra lärarnas arbete i klassrummen. Fel! De som detaljstyrde var kommunpolitiker som efter kommunaliseringen i besparingssyfte pådyvlade lärarna tvivelaktiga, pedagogiska metoder.
De påstår att Björklund satte lärarna under för hög arbetsbelastning genom att kräva fler nationella prov, individuella omdömen och inspektioner. Arbetsbelastningen har förvisso ökat, men inte på grund av de rättmätiga krav Björklund ställde.

De nationella proven hjälpte till att göra betyg mer likvärdiga över hela landet. Den tid som gick åt för planering och genomförande av NP ”betalades” av minskad lektionsplanering.
Individuella omdömen var lärare ålagda att skriva långt innan Björklund blev skolminister.
Inspektioner förekom ofta i friskolor, men Björklund såg till att de också genomfördes i de kommunala och att det behövdes har visat sig inte minst här i Göteborg där ett stort antal skolor nu riskerar vitesföreläggande på grund av att de inte uppfyller gällande krav.

Det som gjorde lärarnas arbetssituation så tung var i stället följderna av kommunaliseringen, vilken förutom sämre löner och pensionsvillkor, innebar att taket för USK (undervisningsskyldigheten) höjdes. I klartext måste lärarna undervisa fler timmar, utan att kompenseras för mer lektionsplanering och efterarbete. Dessutom ökade antalet (onödiga) konferenser in absurdum, ofta med enda syfte att fylla ut den arbetsplatsförlagda tiden. Detta borde åtminstone Sten Svensson, i sin egenskap av facklig företrädare inom Lärarförbundet, vara väl medveten om. Lärarförbundet var för övrigt positivt till kommunaliseringen och bidrog till att den kunde genomföras.
När en borgerlig regering tog över efter seger i 2006 års val, hade 36 % av väljarna stort förtroende för Jan Björklunds engagemang i skolfrågor, att jämföra med 18 % för (S):s skolpolitik. PISA-undersökningarna visade på ständigt sjunkande resultat och det internationella förtroendet för svenskt utbildningssystem dalade.

Alliansregeringen genomförde – trots mycket gnäll från den samlade vänstern – en rad välbehövliga reformer, men efter Löfvenregeringens tillträde har mycket återgått till gamla hjulspår.

Fortsättning följer i nästa inlägg.

skoltankar

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s