Regeringen beslutar – kommunen betalar 1 (Fakta)

Lämna en kommentar

29 september, 2016 av Harkling

Sedan 1 mars 2016 är alla kommuner ålagda att ta emot flyktingar. Lagen går inte att överklaga och bostadsbrist är inte ett giltigt skäl för att neka mottagande. Däremot har kommuner möjlighet att begära uppskov. I Västra Götaland placeras i år 3577 individer, vilket för Göteborg innebär 880 stycken. 2017 sänks statens bidrag till kommunerna för att finansiera mottagandet av de som ingår i kategorin ”ensamkommande barn”.

Nyheter 24 finns en fullständig lista över landets kommuner och det antal nyanlända som beräknas komma till var och en av dem. http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/832472-hela-listan-sa-manga-nyanlanda-flyktingar-maste-varje-kommun-ta-emot
Nu gällande regler för statens ersättning till kommunerna finns på http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-ansokan.html

Torslanda i stadsdelen Västra Hisingen, Göteborgs kommun, har i dag ett invånarantal på runt 25 000. Andelen utlandsfödda är låg, liksom familjer i behov av försörjningsstöd. Här finns fler höginkomsttagare än i stadsdelen i övrigt. Önskemål om ett frigörande från Göteborg för att bilda egen kommun har inte fått politiskt gehör.

För några månader sedan öppnades i Räddningsmissionens regi ett mindre boende för ”ensamkommande barn”. Allt skedde mycket tyst. Information kom bara via ryktesspridning och några knapphändiga artiklar i lokalbladet ”Torslandatidningen”. Verksamheten tycks hittills ha fungerat perfekt och ingen har haft något att klaga på, trots att en del kritiska åsikter cirkulerade innan start.

Desto större rubriker har det mellanboende fått, som nu startas på Lilleby Camping, sedan en tid ägd av Svenska Semesterhem AB, men även kring detta boende rådde tystnad fram till dess att beslut i ärendet var fattat 29 augusti. Nyheter Väst rapporterade om boendet samma dag, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/80-storre-husvagnar-for-200-flyktingar men inte förrän 20 september 2016 anordnades ett informationsmöte för allmänheten i Kulturhuset Vingen. Då fanns också en stort uppslagen artikel i GP, där fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S) bland annat betonade att mötet inte handlade om någon medborgardialog, utan skulle ses som ren information. Överklagandetiden gick ut en vecka efter mötet, villavagnar hade redan transporterats till Lilleby och risken för att planerna på boendet skulle stoppas såg Zeqiraj därmed som närmast obefintlig.

De 200 nyanlända, som placeras på campingen i Lilleby, har alla fått permanent uppehållstillstånd. De kommer från Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea och ska stanna på campingen i upp till 5 månader för att sedan slussas ut till eget boende. I GP-artikeln säger Zeqiraj om tillgången på bostäder: ”Det är knökfullt överallt. Göteborg har världsrekord i bostadsbrist”.

I avtalet mellan kommunen och Svenska Semesterhem ingår en upprustning av campingplatsen, som för tillfället är i dåligt skick. Den ska vara klar i juni 2018.
Kostnaden per plats för boendet i Lilleby beräknas till 8500 kr i månaden, eller drygt 20 miljoner under det år som avtalet gäller. Därefter sker ny upphandling. De boende ska själva täcka en del av kostnaderna med hjälp av det etableringsbidrag de får med sig. Information om etableringsbidrag finns på http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/fragor-och-svar-om-etableringsersattningen/

Kritiska åsikter mot boendet hade framförts via en Facebookgrupp där någon hade uppmanat till attentat mot anläggningen, vilket lett till att ett vaktbolag hyrts in för bevakning nattetid.
En annan Facebookgrupp, ”Gemensamma Torslanda”, bildades strax efter att nyheten om boendet blivit känd. Avsikten med den är att på olika sätt underlätta mottagande och integration av de nyanlända.

Informationen på Vingen arrangerades som ett ”mingelparty” där man kunde gå runt och tala med representanter för olika instanser. Media fanns på plats. Frågor som ställdes var i vissa fall kritiska och stark irritation märktes över att allmänheten inte hade informerats innan beslut fattades. För övrigt gick allt lugnt till. http://www.gp.se/delade-meningar-om-villavagnar-f%C3%B6r-nyanl%C3%A4nda-1.3803128

Några frågor till Ami Höglund, Vd för Semesterhem AB:

Vad ingår i den beräknade kostnaden på 8500 kr per plats och månad?
AH: Enbart boendet. Andra kostnader (mat, kläder och annan utrustning, undervisning i svenska, busskort o s v) tillkommer.
Hur mycket kostar den pågående bevakningen av campingen och hur länge kommer den att finnas kvar?
AH: Den kostar mycket och som det ser ut nu kommer den att behövas länge.
Vem betalar?
AH: Det gör jag. Svenska Semesterhem har anlitat vaktbolaget och betalar kostnaden.
Men den kostnaden tar ni väl ut av kommunen?
AH: Ja, jag kommer undersöka möjligheten att göra det.

Information från representanter för Social Resursförvaltning:

Alla vuxna nyanlända ”i arbetsför ålder” ska delta i ett två-årigt etableringsprogram som innehåller språkundervisning på SFI-nivå, en kurs i samhällsorientering, aktiviteter för att söka arbete och viss yrkespraktik.
Barn i förskoleålder placeras på lediga platser i Torslandas förskolor och skolbarnen går till ordinarie grundskolor eller bildar – om de blir många – en egen undervisningsgrupp. Behöriga SFI-lärare finns på alla skolor.
Föräldrarna förväntas, sedan de fullgjort sina dagliga uppgifter i etableringsprogrammet, lämna och hämta sina barn själva. Resor sker med befintliga busslinjer.
Det är ännu inte känt vilken kategori hushåll det kommer röra sig om, men en tredjedel av de 880 som Göteborg tar emot är ensamstående män.

Ingen av informatörerna kunde (ville?) ge en upplysning om den totala kostnaden per individ och år.

Mötet gav svar på en del frågor, men väckte många fler efteråt. Mer om det i nästa inlägg.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s