Likvärdig utbildning?

2

27 oktober, 2016 av Harkling

Den nu gällande läroplanen för svensk grundskola, LGR 2011 är kanske inte något man läser om man inte råkar vara lärare och känner ett trängande behov av att friska upp samhällets krav på en som pedagog. Ändå finns här mycket att hämta för föräldrar och andra med intresse av vilka kunskaper våra barn och ungdomar förväntas tillgodogöra sig, men också en beskrivning av de politiska riktlinjer och värderingar som styr skolans vardag och som även förmedlas till eleverna.

Hela läroplanen ligger på http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola och här kan man klicka sig fram till det man finner mest intressant. Inledningsvis handlar det om ”Skolans värdegrund och uppdrag” och det framgår i klartext att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov med utgångspunkt i bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Utbildningen ska vara likvärdig över hela landet och det betonas att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen.” Däremot finns ingen särskild betoning på stöd för de elever som finns på den andra sidan av skalan.

I övrigt utgörs denna övergripande inledning till större delen av vilka värderingar skolan och lärarna ska förmedla till eleverna. Här finns gott om utrymme för individuella tolkningar som lätt kan ses som ett stöd för den flumpedagogik som varit förhärskande sedan tidigt 90-tal.

Vad värderingsförmedlingen beträffar tycks skolan uppfylla målen med råge. Värre är det med anpassning till elevers individuella förutsättningar och kravet på nationell likvärdighet. Att till exempel placera nyanlända invandrarungdomar i ordinarie mellan- och högstadieklasser utifrån deras ålder och förvänta sig godkända betyg när de lämnar årskurs 9 är inte att se till individuella behov. Inte heller är utbildningen likvärdig över hela landet. Efter kommunaliseringen har den tvärtom varit totaldifferentierad. En elev som byter kommun kan inte vara säker på kontinuitet i undervisningen och hur det står till med betygsättningen kunde vi se i Uppdrag Granskning för ett tag sedan.

Aleksandra Boscanin skrev i GP 21 okt -16, med utgångspunkt i en rapport från Skolinspektionen, om begåvade elever som bromsas i sin utveckling genom att inte få uppgifter som är anpassade till deras kunskapsnivå. http://www.gp.se/ledare/sl%C3%A4ng-ut-jante-ur-klassrummet-1.3887231

I januari 2015 publicerade jag ett blogginlägg med titeln ”Negligerade begåvningar” och jag återger ett utdrag ur det här:
”Det finns en grupp elever i svensk skola som i decennier lämnats därhän när lärare koncentrerat sig på de med inlärningsproblem. Länge talade man om dem som ”de där som alltid klarar sig” vilket resulterade i att de inte fick samma uppmärksamhet av och kontakt med läraren som de kamrater vilka uppvisade svårigheter i inlärningssituationen.
I slutet på 90-talet började man se dessa barn som ”särbegåvade”. Hösten 1998 startade en fempoängskurs på högskolan i Jönköping, med fokus på deras specifika behov. Kursen var då den enda i sitt slag i Sverige och initiativtagaren, professor Roland S Persson, som efter en del diskussion fått tillfälle att genomföra den, berättade hur han måst förlägga sin egen forskning till England. I Sverige var man inte intresserad av en sådan undersökning.
Vi som gick denna pionjärutbildning fick nya insikter och kunskaper som inte bara förklarade, utan även upprörde. En grupp elevers behov hade systematiskt ignorerats i den heliga jämlikhetens namn, trots läroplaners vackra ord om att tillgodose allas individuella förutsättningar!”

Boscanin nämner också i sin artikel det skolpolitiska förslag som presenterades av SD vid en presskonferens tisdag 18 oktober. https://www.youtube.com/watch?v=oDT2j3g55xM&index=1&list=UUq41VZObmC59nLaI8IrO8OA ”Ett intressant förslag som är värt att utreda”, tycker hon. Någon uppmärksamhet i nationell media har det emellertid inte fått, förutom omnämnandet i GP och en starkt beskuren rapportering på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6542399 Detta trots att det i mångt och mycket liknar ett FP-förslag från 2002, trots att det anknyter till seriös forskning, trots att det innebär åtgärder för att komma tillrätta med många av de problem skolan brottas med i dag och trots att man efterlyser en partiöverskridande uppgörelse för att få kontinuitet i den sedan länge svajiga och motsägelsefulla skolpolitiken.

Ett bra förslag bör beaktas oavsett om det kommer från vänster, höger eller någonstans däremellan. Speciellt i ett läge där alla riksdagspartier – utom möjligen de ca 10 % (om det vore val i dag) som utgörs av (V) och (MP) – är överens om att dagens skola är undermålig och behöver förändras i grunden.

Sverige behöver återupprätta sitt rykte som kunskapsnation och förutsättningen är då en skola som fungerar från år ett fram till en slutgiltig examen eller yrkesutbildning. En skola där lärare undervisar, där elever förstår vad, hur och varför de lär sig och där kunskap prioriteras högre än politisk ideologi.
Det behövs för elevernas skull, det behövs för att lärare och skolledare ska få rimliga arbetsvillkor och det behövs för att tillgodose samhällets behov av kvalificerad arbetskraft.
Annonser

2 thoughts on “Likvärdig utbildning?

 1. SasjaL skriver:

  Ett tillägg till ovan nämnda, är vikten av att i skolan få lära sig att kunna uppfatta och uttrycka samband mellan de olika ämnen man lär in (vilket även medför att de som i stort bara memorerar, när det är möjligt, inför prov blir avslöjade …) Har träffat ungdomar som lärt in delar, men inte insett kopplingar förrän man påpekat dessa, ex. om klimathotsbluffen … Om det skulle ske och vara värt namnet, så skulle bl.a. varken politiker eller media komma undan ansvar, …

  … som de gör idag …

  Liked by 1 person

  • Harkling skriver:

   Jag tror detta till större delen ligger på enskilda lärares samarbetsförmåga och kunskap. Enligt läroplanen SKA integration ske mellan olika ämnen, för att sätta in kunskaper i ett större sammanhang.

   Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s