När opinionen svänger

Lämna en kommentar

3 november, 2016 av Harkling

Flyktingfrågan har dominerat nyhetsrapporteringen senaste året, men har gått in i en ny dimension och handlar nu mer om integration än om mottagande. Insikten att det handlar om två fenomen som hänger ihop och som påverkar i stort sett allt övrigt i samhället, tycks ha fått både politiker, journalister och allmänhet att yrvaket gnugga ögonen. Ett antal rapporter har under hösten visat att allt fler nu ifrågasätter hög invandring och att viljan att hjälpa till har minskat avsevärt senaste året.

Ann Heberlein skriver på ”Ledarsidorna” om ”Mångfaldsbarometern”, en ny studie från Högskolan i Gävle, som visar en mer restriktiv attityd gentemot invandring och flyktingmottagande. http://ledarsidorna.se/2016/10/ann-heberlein-overge-drommen-om-mangkultur-och-integration/ Fereshteh Ahmadi, huvudansvarig för studien, förklarar den förändrade inställningen med växande rasism och högerpolitik, men Heberlein tror i stället att inflödet av människor från andra kontinenter och kulturer de senaste åren har gjort att fler fått en konkret upplevelse av vilka problem som uppstår då individer med helt annorlunda värderingar ska integreras i det svenska samhället.
Hon har säkert rätt. Verkligheten har kommit i kapp och de konsekvenser av svensk generositet, som inte fick nämnas för ett par år sedan, diskuteras nu öppet, åtföljda av krav på att i praktiken följa ett regelverk som faktiskt har funnits hela tiden.

Tino Sanandaji refererade på Facebook en undersökning från Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23452855.ab och han skräder inte orden i sin kommentar:
”…invandringspolitiken handlade aldrig om att hjälpa flyktingar. Aktivisterna betraktar invandring som ett ideologiskt självändamål, närmast en sekulär kvasireligion. När det var socialt opportunt blev de hysteriska och krävde gränslös invandring. Nästa år när det inte är framför näsan är flyktingar bortglömda. De inbillar sig kanske att Sverige har ”löst” problemet genom att ta emot några promille av de som redan hade skydd. Nu har postmarxisterna hittat andra medel att hävda sig i statuskonkurrensen, som köttförbud eller att förneka sexövergrepp. De lyckades under tiden dränka hundratals vuxna och barn genom att locka dem över från Turkiet till välfärd i väst.”

”Har politikerna lärt sig en läxa?” undrade Expressen på ledarplats 2016-09-06 http://www.expressen.se/ledare/priset-for-en-oansvarig-svensk-flyktingpolitik/
”Flyktingpolitiken måste vara hållbar – även på fem, tio års sikt. (…) om integrationen inte hinner med migrationen, skapas enklaver, vilket kan leda till att människor som flyr hit, från förtryck och förföljelse, finner att samma strukturer har vuxit upp här. En återgång till den gamla flyktingpolitiken är inte möjlig inom överskådlig tid. Det måste politikerna inse och förklara ärligt.”

Det tycks råda stor enighet om att landet har tagit emot fler människor än man praktiskt och ekonomiskt klarar av. Ledarsidorna http://ledarsidorna.se/2016/10/overrullningseffekterna-ostersund-idag-ovriga-imorgon/ skriver om hur allt fler kommuner tvingas till extraordinära åtgärder med anledning av den stora migrantströmmen. Enligt Löfven hade ”vi” inte kunnat förutse den nu uppkomna situationen.

Marie Demker, SOM-institutet, Göteborg, publicerade en rapport någon gång runt millennieskiftet. Tyvärr hittar jag inget exakt datum, men den finns på http://som.gu.se/digitalAssets/1288/1288311_073-078.pdf och har rubriken ”MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND – SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK”. Vid den här tiden befann sig frågor om invandring en bit ut i periferin, sedan den stora flyktingvågen i början av 90-talet bedarrat och befolkningen i sin helhet var då relativt positiv till invandring. Demker redovisar i tabellform och utifrån partisympatier hur många procent av svenskarna som ville ta emot färre flyktingar. Den stora skillnaden fanns mellan Moderaternas och Folkpartiets väljare. 55 % av M-sympatisörerna, men bara 25 % av Fp-anhängarna ville se en minskning. Däremot tyckte hela 48 % av befolkningen att flykting- och invandringspolitiken sköttes på ett felaktigt sätt, men ”bara” drygt 50 procent såg det som ett mycket bra förslag att ta emot färre flyktingar. Detta ansåg Demker var en garanti för att ”ett flyktingfientligt parti” inte skulle ha någon framtid i Sverige. Att nära hälften av alla svenska väljare var kritiska till hur invandringsfrågan sköttes borde ändå ha väckt funderingar och när sedan allt som rörde migration tabubelades och det blev ”locket på”, gick förändringen snabbt. SD är nu väl etablerat som tredje största parti, sedan de under lång tid ensamma ägt frågan om invandring.

I oktober 2016 står flyktingar och invandring högst på samhällsagendan enligt http://www.inizio.se/opinion/ Därefter kommer i tur och ordning utbildning och skola, sjukvård, lag och ordning, jobb och den svenska ekonomin. Det vore på sin plats att från både politikers och medias sida klargöra det samband som finns mellan dessa områden och erkänna den negativa påverkan som skett genom det alltför höga flyktingmottagandet. Många förfasas över nationalism och ”rasism” som de anser breder ut sig bland illasinnade medborgare, som vill slå vakt om den egna välfärden, men socialpsykologen Johathan Haidt, http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=3014#.WBtiNi3hDIU anser att problemet ligger hos en storstadselit av globalister, vilka agerar på ett sätt som hotar det allmänmänskliga behovet av att leva i en stabil och sammanhållen moralisk ordning. När detta önskemål inte tillgodoses uppstår grogrund för ökad nationalism och en önskan att återskapa det tidigare trygga samhälle som nu har gått förlorat. Vilket parti som gynnas av detta behöver ingen fundera över. Fundera bör däremot övriga partier göra över sin egen roll i SD:s framgångar.

Vi kan med stor säkerhet se fram emot en dramatisk, rafflande och säkert också ovanligt skitig valrörelse 2018.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s