Objektivitet eller kampanjjournalistik

Lämna en kommentar

22 december, 2016 av Harkling

Edward Snowdon offrade ett bekvämt liv och en spikrak karriär, med motiveringen att han inte kunde tillåta USA:s i hemlighet uppbyggda övervakningsmaskineri att krossa grundläggande friheter för människor världen över. Många tycks ha blivit mer upprörda över Snowdons agerande än över amerikansk kontrollverksamhet och när sedan nyheten om ryska trollfabriker och vinklad propaganda dök upp, togs den tacksamt emot av media. Nu kom ju hotet från ”rätt håll” och passade main stream-uppfattningen.

Anklagelser om bristande objektivitet och kampanjjournalistisk nyhetsförmedling kommer både från både vänster och höger. Frågan om objektivitet över huvud taget är möjlig har stötts och blötts under flera år, liksom vad som får uttryckas och vem som ska avgöra det.

Håkan Boström skrev i GP 4 januari 2016 om den statliga demokratiutredningen: ”Demokratibegreppet har börjat glida, från politisk pluralism och folkstyre till ett bejakande av de rätta åsikterna – ofta kallat värdegrund. Det finns alltid anledning att vara på sin vakt när makthavare säger sig vilja styra informationsflödet i syfte att värna demokratin.” http://www.gp.se/ledare/h%C3%A5kan-bostr%C3%B6m-h%C3%A5ll-staten-borta-fr%C3%A5n-medierna-1.8447

Glenn Greenwald, journalisten som samarbetade med Snowden och som ”klädde av NSA – och Barack Obama”, anser det omöjligt för en journalist att vara objektiv – de egna åsikterna blir alltid avgörande för hur en nyhet presenteras, men: ”Journalistik får ett värde bara om den bygger på fakta, bevis och data som går att bekräfta”.  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ehsanfadakar/article17750104.ab

I en annan artikel ”Journalistisk objektivitet är en illusion” från 25 maj 2016 får flera kända namn på pälsen. En av dem är Hanne Kjöller (DN) som anses ha gjort sig en karriär på lögner, ”…men enligt logiken hos många vänstersinnade skribenter blir hatet oetiskt först när det vilar på rasistisk grund. (…) Journalistkårens självgodhet saknar täckning i den konkreta rapporteringen. Inte ens public service kan göra anspråk på att förmedla en rättvisande spegelbild av verkligheten. Varför anses publicisten Peter Wolodarski befinna sig på rätt sida gärdesgården?”
Artikelförfattaren heter Jenny Tedjeza och är chefredaktör på Proletären. http://www.proletaren.se/kronika/journalistisk-objektivitet-ar-en-illusion

Det som utmärker kampanjjournalistiken är just att den inte objektivt redovisar fakta, utan journalisten tar ställning i olika frågor och vinklar medvetet information för att nå ett visst syfte. Sådana journalister kan på goda grunder misstänkas ha drabbats av det som numera benämns ”faktaresistens”, en åkomma som gör dem oförmögna att ta till sig och dra slutsatser av statistik och bevisning. Därmed kan de inte heller hänvisa till andra källor än sin egen övertygelse, vilket gör att de tappar i trovärdighet. En del kan dölja sina dunkla avsikter genom språkligt goda framställningar, medan andra är så uppenbart plumpa och osakliga att de omgående sågas av alla med normal tankeverksamhet.

Ett exempel på den första kategorin är krönikören och frälsningssoldaten Emanuel Karlsten. I GP 19 december 2016, resonerar han kring ”lika värde”:
”Journalistik som idé är att vara en tredje statsmakt jämte riksdag, regering och ha den enskilde medborgarens perspektiv gentemot överhet och makt. Per definition behöver den alltså ta avstamp i att varje individ är lika mycket värd – oavsett om den är svensk, invandrare eller muslim. Om detta finns inget utrymme för förhandling. Lojaliteten och partiskheten är total i att alla människor har samma rätt till respekt och värdighet.”

Karlsten anser det naturligt att journalister tar ställning mot ”antidemokratiska värderingar”, men han drar (säkert fullt medvetet) inte konsekvenserna av sin egen tankegång.

För det första: Om han anser att varje individ är lika mycket värd måste han inkludera även de som har en annan politisk uppfattning än han själv, eftersom här ”inte finns utrymme för förhandling”. Även liberaler, moderater, sverigedemokrater och nazister är ju människor och ska följaktligen behandlas med samma respekt.
För det andra: Vilken ”överhet” och vilken ”makt” är det journalistiken ska ha den enskildes perspektiv gentemot? Dagens ”överhet och makt”, d v s sittande regering, får väl antas representera Karlstens politiska preferenser?
För det tredje: Vem avgör vad som är ”antidemokratiska idéer? De som tycker som Karlsten?
Tur för honom att han skriver krönikor och därmed kan uttrycka sina personliga åsikter, utan några krav på korrekthet, objektivitet, källor och statistik.

Den andra kategorin, den uppenbart osakliga, representeras utan konkurrens bäst av Henrik Arnstad. Han presenterade i GP 13 december 2016, en antologi ”De intellektuellas förräderi”, i vilken han till sin stora lycka tycker sig hitta stöd för att ”Sverige återigen drabbas av ultranationalismens antidemokratiska demoner”. https://www.gp.se/n%C3%B6je/nazistpropagandan-ekar-in-i-v%C3%A5ra-dagar-1.4037629
De enda –ismer Arnstad godkänner är socialism, kommunism och islamism. Om han skulle definiera värdegrund och dra upp kriterierna för vad som är nationalism, nazism, rasism och fascism, så skulle det inte bli mycket kvar för journalisterna att skriva om.

Jag tänker inte analysera Arnstad igen, (det har jag gjort tidigare här på bloggen) utan hänvisar till ”Arga Blattens” beskrivning av honom på Youtube 24 september 2015. Den är heltäckande. https://www.youtube.com/watch?v=96R4Pcad5nA. Om du har svårt med danskan kan du köra fram till 3.39 i filmen och om du anser att man ska vara snäll i juletid är det bäst att du inte klickar på länken. Men det vore synd!

journalistik

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s