Journalistkriget 3

Lämna en kommentar

18 januari, 2017 av Harkling

Vilka som står för den sanna liberalismen och vilka som ska betraktas som ”avfällingar” har stötts och blötts sedan DN anklagade GP och andra tidningar för att ha frångått de liberala värderingarna. Att försöka definiera begreppet liberalism är inte helt lätt. ”Den exakta betydelsen varierar mellan olika tidsepoker och världsdelar” anser Wikipedia och fortsätter: ”Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi”.

Nätet och Wikipedia i all ära, men ibland är det intressant att gå tillbaka och söka i ett gammalt traditionellt uppslagsverk. I min bokhylla står Bonniers Lexikon från 1967 i femton band och där får jag veta att liberalismen som politisk rörelse från början av 1800-talet krävde ökad delaktighet för folket, allas likhet inför lagen och samma legala möjligheter för alla. Den ekonomiska delen av ideologin ansåg att statens uppgifter skulle begränsas till rättsskydd och försvar. I allt övrigt skulle största möjliga frihet gälla för enskilda medborgare. Särskilt betonades frihandeln. Med inflytande från John Stuart Mill tillfördes i slutet av 1800-talet en ny dimension som innebar att sociala reformer blev en del av den liberala idévärlden, men trots det behölls en kritisk inställning till socialismen. Liberalismen föddes i och utgick från nationalstaten.

I dag skiljer vi mellan socialliberaler, som anser att statlig inblandning kan behövas för att skydda samhällets utsatta, och marknadsliberaler som helst vill att marknaden lämnas i fred.
Skillnaden mellan socialliberalism och socialism visar sig i till exempel synen på kapitalism, gemensamt ägande och ekonomisk jämlikhet.

Utifrån dessa beskrivningar av liberalismen är det märkligt att dess ivrigaste förespråkare i dag verkar bestå av individer med uttalat socialistiska värderingar och för vilka allt som andas nationalism är ett rött skynke. Har yttersta vänstern kidnappat liberalismen och skaffat tolkningsföreträde på dess identitet? Kan liberalism existera utan nationalism?
Nej, skriver Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, i en GP-ledare (december 2016). Han ifrågsätter DN-journalisten Niklas Orrenius, som ”(…) kopplade ihop sin egen kritik av nationalismen med Torgny Segerstedts förmenta internationalism. Det var det goda som ställdes mot det onda, frihetsidealet mot det snävt nationella synsättet”. http://www.gp.se/ledare/tr%C3%A4g%C3%A5rdh-liberalism-%C3%A0-la-segerstedt-1.4069213
Trägårdh vill ”(…)belysa den aningslöshet som kännetecknar dagens post-nationella liberaler och dess lierade inom MR-vänstern. Vare sig den moderna demokratin, den välståndsbringande marknadsekonomin eller det solidaritetsprojekt som välfärdsstaten utgör kan frikopplas från nationalstat och medborgarskap.” Raka besked där alltså.

Vissa insikter börjar då och då skönjas även hos en del DN-journalister (Björn Wiman, Erik Helmersson), medan andra (Mattias Hagberg, Niklas Orrenius) lever kvar i sin bubbla. http://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-lite-far-vi-nog-skylla-oss-sjalva/

Hur var det då med Segerstedts internationalism? Enligt Trägårdh var han: ”(…)en ganska typisk liberal nationalist för vilken just nationalstaten var en av liberalismens grundpelare. Utan den saknades förutsättningar för både individens frihet och nationernas välstånd (…) Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.

I en annan artikel http://www.gp.se/ledare/lars-tr%C3%A4g%C3%A5rdh-ett-val-mellan-tv%C3%A5-modeller-f%C beskriver Trägårdh Sverige som ”ett land splittrat mellan två olika solidaritetsideal” och ifrågasätter MR-vänsterns idé om mänskliga rättigheter utan nationsgränser. ”Tanken om alla människors lika värde som är grunden för MR-idealen står med andra ord i konflikt med medborgarskapsprincipen. Våra skyldigheter gentemot en fattigpensionär i Malmö är väsensskilda från de vi har för flyktingar från Syrien”, skriver han.

Det är just här skiljelinjen går mellan DN och GP. DN fortsätter förespråka Sveriges ansvar inte bara för de egna medborgarna, utan för alla som är, eller upplever sig vara, utsatta i sina hemländer, något GP ibland dristar sig att ifrågasätta. ”Rasism!” skriker DN-journalister då, ivrigt påhejade av den unisona vänsterkören.
Erik Sandewall, professor emeritus vid Linköpings universitet tar i en gästkrönika i GP 11 januari upp denna problematik och efterlyser ”en konkret formulering av ett tredje alternativhttps://www.gp.se/ledare/en-liberalism-f%C3%B6r-samtidens-m%C3%A5ngfald-1.4109100 och i ledaren söndag 15 januari vill Peter Hjörne se ”en mer sansad och konstruktiv debatt i sann liberal anda” än den som rådde under 2016. Mattias Hagbergs beskyllningar i DN kommenterar han på följande sätt:

I sin slutreplik meddelade Hagberg också att ´(…) själv har jag alltid sökt mina svar till vänster.´ Det ger inte hans granskning större trovärdighet. Tvärtom visar det på nytt: Det Mattias Hagberg utförde var inte en granskning utan en subjektiv betygssättning, från vänster, av några liberala ledarsidor och framgångsrika opinionsbildare, som GP:s Alice Teodorescu. Varför ett uttalat vänsterperspektiv skulle göra någon särskilt lämpad att uttala sig om vem som är liberal eller inte, är minst sagt gåtfullt.

En mycket läsvärd artikel som återfinns i sin helhet på http://www.gp.se/ledare/tv%C3%A5-tankar-i-huvudet-samtidigt-1.4115908

Det är dags för DN och en del av dess journalistkår att börja se bortom de röda dimridåerna. Att förstå vad verklig liberalism handlar om och att ta en saklig debatt i stället för att bara avfärda meningsmotståndare med rasistetiketten.

mill

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s