Nyord och fejkfakta

1

27 februari, 2017 av Harkling

Språket förändras kontinuerligt och vissa gamla ord försvinner med begreppen de står för. Andra förpassas till historien då de visat sig sakna relevans, såsom hänt med ordet ”ras” om människor, sedan forskningen slagit fast att mänskliga raser inte existerar. Samtidigt har vi begåvats med ett antal ”nyord”, till exempel ”rasifiering”,”faktaresistens”, ”alternativa fakta” och ”strukturell rasism”. Vissa nyord används för att ge negativt laddade företeelser en mera positiv klang, som då ”problem” benämns ”utmaningar”.

Positivt är dock att en kritisk diskussion kring företeelserna bakom orden nu tillåts, vilket inte var fallet för ett par år sedan. Att ifrågasätta huvudduken och kalla den en symbol för kvinnoförtryck, så som Jan Björklund gjorde efter handelsminister Ann Lindes anpassning till Iransk sed, hade varit otänkbart så sent som våren 2015.
”Vi får inte ge vika en tum för att stå upp för de liberala värderingar som präglar vårt samhälle och hela västvärlden. Därför ska svenska ministrar inte bära slöja i Iran.
Mänskliga rättigheter gäller alla, oavsett om man bor i Iran eller i Rinkeby. Det är en feministisk regerings uppgift att visa att det är så”, skrev Björklund i Aftonbladet 2017-02-13.  http://www.aftonbladet.se/debatt/a/9Jg7p/jag-har-slutat-att-ta-seden-dit-jag-kommer

Inte ens den mest förvirrade vänsterhjärna skulle väl kunna hitta hållbara argument mot Björklunds uttalande och Bilan Osman, journalist med kopplingar till Expo, lyckades definitivt inte när hon bjöds in till debatt med Björklund i Agenda. https://www.youtube.com/watch?v=PRr1lF2QvC0
Osman har vissa lojalitetsproblem eftersom hon är troende sunnimuslim, och därmed inte kan ta ställning mot något som sanktioneras i Koranen. Hon tvingas därför försvara både stening https://detgodasamhallet.com/2016/02/21/expressen-kronikoren-bilan-osman-vill-inte-fordoma-stening/ och hedersvåld http://expo.se/2017/hedersvaldets-offer-sviks-av-de-som-sager-sig-varna-dem_7242.html

”Utmaningarna” har varit många de senaste åren och Tino Sanandaji har drämt till med titeln ”Massutmaning” på sin senaste bok, en forskningsrapport som Håkan Boström skrev om i GP 2017-02-25 https://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-ett-svenskt-moraliskt-misslyckande-1.4169699 och som redan blivit en storsäljare. Den anses dock så farlig att man på Ekerö bibliotek vägrar köpa in den, ett bevis på den ”faktaresistens” som präglar vänsterns förespråkare. Obehagliga sanningar föredrar man i dessa kretsar att censurera bort, vilket har ifrågasatts av bland andra Alice Teodorescu. http://www.gp.se/ledare/teodorescu-censur-h%C3%B6r-inte-hemma-p%C3%A5-biblioteken-1.4165434

Om faktaresistens skrev Teodorescu för övrigt i en ledare  2017-01-19, apropå regeringens ovilja att låta BRÅ göra en ny undersökning om koppling mellan brottslighet och etnicitet. Senast en sådan presenterades var 2005.
”Varifrån kommer faktaresistensen, justitieministern?”, undrade Teodorescu och besvarade själv frågan: ”… de socioekonomiska faktorerna som Johansson hänvisar till är resultatet av en misslyckad integrationspolitik som i sin tur beror på att Sverige tagit emot ett mycket stort antal människor på väldigt kort tid utan någon egentlig plan.”
Utan plan var ordet sa Bull.

Ett exempel på gammalt vänstertugg gavs i SVT:s program ”Idévärlden” 2017-02-19, där Irene Molina, professor i kulturgeografi, utifrån sin forskning hävdade att ”Sverige är strukturellt rasistiskt”. http://www.svt.se/idvarlden/ För den som vill fördjupa sig i Molinas teorier rekommenderas en rapport från 1997: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:161611/FULLTEXT01.pdf Det finns mycket att ifrågasätta i den. Som i all kvalitativ forskning är det lätt att komma fram till precis det resultat man vill uppnå och på den punkten har Molina lyckats.

Det är synd att hennes opponenter i programmet, filosofen Torbjörn Tännsjö och den liberala opinionsbildaren på DN, Amanda Sokolnicki, i princip håller med henne, även om de har andra infallsvinklar, men det finns många andra som inte instämmer i hennes påståenden. Här några länkar:
http://www.expressen.se/kultur/bilden-av-sverige-som-rasistiskt-stammer-inte/ Ur artikeln, skriven av Anosh Ghasri:
”Sverige utgör den perfekta projektionsytan för allehanda anklagelser – särskilt i en tid där subjektiva verklighetsbeskrivningar tas som intäkt för giltigheten i olika utsagor. Och vad kan svensken säga när dessa yttranden ser dagens ljus? Varje motstånd, invändning eller beskrivning av en alternativ verklighet tas ju som intäkt för riktigheten i de framförda tankarna.”
I ”Rasism och främlingsfientlighet i Sverige”, en rapport från Integrationsverket, 2006, studeras bland annat muslimska kvinnors upplevelse av diskriminering på grund av att de bär huvudduk. Att någon subjektivt upplever sig utsatt behöver ju inte betyda att det faktiskt skulle vara fråga om diskriminering, vilket också påpekas i rapporten. https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.1bc6136f1422723e4bf6f1e/1398151022376/
Henrik Höjer skrev i Forskning och Framsteg 2011-06-05. Ingress: ”Som ett mantra upprepas det att främlingsfientligheten ökar. Sverigedemokraternas framgångar är ett tydligt tecken. Men om man går till de mätningar som görs, så tonar en annan bild fram.” http://fof.se/tidning/2011/5/rasismen-minskar

En som gärna odlar motsättningar och som till och med propagerar för återvinning av begreppet ”ras” i forskningssammanhang är extremvänsterns representant Tobias Hübinette som 2016-02-27 i sin artikel ”Om Vetenskapsrådets specialutlysning rörande forskning om rasism” skrev:
”Mig veterligen har ingen svensk forskare som velat operationalisera och applicera rasbegreppet någonsin erhållit forskningsmedel i Sverige – de svenska forskare som erhåller forskningsmedel gör just det om de använder termen ”rasism”, inte ordet ras som betraktas som både ovetenskapligt, oetiskt, extremistiskt och obsolet i en svensk samtidskontext, och den som ändå envisas med att använda rasbegreppet såsom jag själv gör blir därmed stämplad och betraktad som varande en både ovetenskaplig, oetisk, extremistisk och utdaterad forskare.” https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/02/27/hogskolevarlden-rasism-rasbegreppet-rasforskning/

Johan Westerholm (S), fd underrättelseofficer med en oavslutad master i politisk islam,beskriver en del av verkligheten bakom våra nyord på https://ledarsidorna.se/2017/02/ar-jarvafaltet-inte-langre-en-del-av-sverige/

En verklighet som ser olika ut beroende på vad man vill förmedla, vem som förmedlar och till vem man vänder sig.

Det gäller att vara noga med källkontrollen så att man inte går vilse i djungeln av ”alternativa fakta”!

saol

Annonser

One thought on “Nyord och fejkfakta

  1. Gunnar Hellström skriver:

    Jag är uppvuxen med Spara och Slösa. I den nya verkligheten innebär spara att skära ner och besparingar är summa nedskärningar som vi inom t.ex vård, skola och omsorg redan har betalat för. På en marknad finns säljare och köpare utom på arbetsmarknaden där köparen kallas för givare och säljaren för tagare. Verklighet etablerad sedan länge.

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s