Vinster i välfärden

Lämna en kommentar

5 mars, 2017 av Harkling

Diskussionen om vinster i välfärden har varit intensiv senaste tiden och Jonas Sjöstedt, som väckte frågan innan valet 2010, har gjort den till profilfråga för (V). Inom socialdemokratin är uppfattningarna delade, men eftersom partiet är beroende av vänsterstödet har frågan fått stor uppmärksamhet även hos (S). Den utredning som tillsattes med ”bocken (Ilmar Repalu) som trädgårdsmästare” publicerades 8 november 2016 under rubriken ”Ordning och reda i välfärden” och sågades i de flesta remissinstanser, men trots att stöd inte finns för att Repalus förslag ska gå igenom i riksdagen så fortsätter debatten.

”Efter en vecka av politisk dramatik och hård kritik från remissinstanserna försvarade regeringens utredare Ilmar Reepalu under fredagskvällen sitt förslag om att begränsa vinsterna i välfärden”, skrev Di, 24 februari 2017. http://www.di.se/nyheter/ilmar-reepalu-forsvarar-kritiserat-vinsttak/

”Skattepengar ska användas till finansiering av välfärdstjänster, inte till vinster för skattesmitande kapitalister och aktieägare!” skriker de som är kritiska till privat välfärd och citerar därmed – mer eller mindre omedvetet – partiledare Sjöstedt. Hur många har satt sig in i vad som händer om förslaget går igenom?
(V) vill helt avskaffa privat välfärd, vilket däremot inte anses ösnkvärt på regeringsnivå. Där vill man att den ska finnas kvar, men då i stora stycken drivas ideellt. Vad följden skulle bli beskrivs i två artiklar i Gp 25 februari 2017: https://www.gp.se/nyheter/debatt/v%C3%A4lf%C3%A4rdsdebatten-har-f%C3%A5tt-en-ny-pomperipossa-1.4171090 av Anneli Virenhem, VD på Active Landvetter AB och https://www.gp.se/nyheter/debatt/suhonen-c-o-vilseleder-i-vinstfr%C3%A5gan-1.4171086 Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, i replik på ett tidigare inlägg av Daniel Suhonen och Mats Vingborg. http://www.gp.se/nyheter/debatt/vinstkramarna-bluffar-1.4162115
Herrarna Suhonen/Vingborg framhåller det danska friskolesystemet som en god förebild. Efter Hamiltons redogörelse för hur detta danska system fungerar borde många fråga sig vad det är debattörerna egentligen förespråkar!

Det har också diskuterats att vinstbegränsningen skulle gälla bara skolan. Återigen måste frågan ställas: Varför är det så hemskt med privata initiativ i en kvinnodominerad verksamhet, medan det på områden (byggen, transporter, måltidsverksamhet, materiel etc.) där män är i majoritet inte ifrågasätts. Inte heller verkar det finnas några politiska invändningar mot de bemanningsföretag som anlitas för att förse vård, omsorg och annan välfärdsverksamhet med personal.

Kritikerna ser också friskolorna som orsak till den försämrade kvaliteten i svensk skola, något som motsägs av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Ulla Hamilton, återigen i replik mot Daniel Suhonen som denna gång haft sällskap av Sten Svensson: http://www.gp.se/nyheter/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-f%C3%B6rb%C3%A4ttrar-friskolorna-svensk-skola-1.4027289

Mina egna erfarenheter av att arbeta som lärare i friskola är odelat positiva. Som kontrast vill jag beskriva den verklighet från en kommunal skola jag nyligen fick mig till livs via en tidigare kollega, Mia, som tröttnat på pendling och trängselskatt och därför valde tjänst i en kommunal grundskola på gångavstånd från bostaden. Om hennes första, turbulenta vecka i den skolan skrev jag i inlägget ”Kommunal lärarerfarenhet” 3 oktober 2015.

Mia undervisar en grupp på tolv nyanlända högstadieelever i svenska som andraspråk och gruppen är alltså föredömligt liten, men några veckor in på höstterminen började en elev från en annan klass på högstadiet drälla in i klassrummet då och då. Sedan Mia talat med klassföreståndaren fick hon veta att pojken ofta avvek från lektionerna, inte tillgodogjorde sig några kunskaper och aldrig redovisade några läxor.
Mia kunde snart konstatera att pojken talade en hyfsad svenska, men att han var analfabet, något som ämneslärarna inte hade haft en aning om!
Det nu uppdagade problemet löstes genom att reducera antalet lektioner i pojkens schema. Något stöd i form av alfabetisering (läs- och skrivinlärning) fick han däremot inte eftersom rätt lärarkompetens inte finns på skolan. ”Ta in sådan då!” tyckte Mia, då hon gång på gång tog upp elevens situation på elevvårdskonferenser under höstterminen. Noteringar gjordes, men ingenting hände och då skolinspektionen kom på besök uppmanades lärarna att ”tala tyst” om eleven i fråga.
Veckan före februarilovet hade Mia fått nog. På en stor personalkonferens förklarade hon att om inget skett i ärendet innan påsklovet så tänkte hon göra en anmälan mot skolan.
Efter konferensen kallades hon in till rektor och fick motta kritik för att hon ”agerat oprofessionellt” genom att ta upp diskussionen inför hela kollegiet. Hon replikerade att hon ju flera gånger lyft frågan i elevvården men att inget hänt och stod fast vid sitt hot om anmälan. Rektor förklarade då att resurser saknades, bland annat på grund av att pengar avsedda för skolan gått till annan kommunal verksamhet och att han därför inte såg någon möjlighet till en lösning.

Så kan det alltså gå till i kommunal skola. Att något liknande skulle inträffat på ”min” friskola är helt otänkbart. Avarter som rapporterats från friskolehåll har gällt de stora koncernerna, men det är inte dessa man kommer åt genom vinstbegränsningar. I stället är det små skolor med ”besjälad” personal, som slås ut med Repalus förslag och därmed ökar risken för att elevers behov inte tillgodoses på grund av kommunala tillkortakommanden och felprioriteringar.
I GP 2017-02-26 kunde vi läsa om det kommunala hotell som just klubbats igenom! vågspel-med-andras-pengar-1.4173681

Att driva hotellverksamhet hör inte till en kommuns primära uppgifter; speciellt inte så länge basfunktioner negligeras.

Det stora hotet mot välfärden är inte att vinster försvinner till skatteparadis, utan att den sunda konkurrensen motarbetas och den kommunala inkompetensen blir ensam aktör.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s