Kvinnor vill! Kan?Törs?

Lämna en kommentar

8 mars, 2017 av Harkling

Internationella kvinnodagen – från början en vänsterangelägenhet – uppmärksammas numera runt om i samhället. Mycket sägs om lika rätt, mindre blir gjort och ibland får man en känsla av att klockan har vridits bakåt. Kvinnors frihet har begränsats – inte bara i förorterna – och 31 % känner sig nu otrygga i det egna bostadsområdet. 12 % väljer av den anledningen att inte gå ut.

Aleksandra Boscanin http://www.gp.se/ledare/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-%C3%A4r-inte-millimeterr%C3%A4ttvisa-1.4186421 och Mathias Bred http://www.gp.se/ledare/som-ur-en-dombok-fr%C3%A5n-1600-talet-1.4186472  har på GP:s ledarsida 2017-03-08 läsvärda synpunkter på ämnet.

Längre in i tidningen finns en debattartikel, http://www.gp.se/nyheter/debatt/v%C3%A5r-satsning-leder-till-ett-mer-j%C3%A4mst%C3%A4llt-g%C3%B6teborg-1.4186358 författad av företrädare för (S), (MP), (V) och (Fi). Dessa rödgröna politiker påstår sig ha minskat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Göteborg med 17 % sedan 2015 genom att höja kvinnors löner. Därför är nu lönegapet ”bara” 94,5 %. Källor till aktuell statistik finns inte angivna i artikeln och därför kan det vara intressant att titta på några sådana.

Statistiska Centralbyrån beskriver på http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/406481/ hur olika faktorer påverkar kvinnors lön i förhållande till männens och hur olika justeringar slår på procentsatsen:
”Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön. Den största anledningen till att det ser ut så är att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken.”

Att lönevillkor varit olika och att ”manliga” yrken alltid värderas högre har varit känt sedan 70-talet. Trots att vänsterregeringar dominerat sedan dess har inga radikala förändringar skett. JämO:s uppmärksammade anmälan om könsrelaterad lönediskriminering i fallet med barnmorskan kontra teknikern, båda landstingsanställda, ledde inte till den prejudicerande dom som många hoppats på:
”Arbetsdomstolen anser att de arbeten som utförts av K.E., K.W. och L.P. har varit att betrakta som likvärdiga. Eftersom det förelåg en löneskillnad har det förelegat en presumtion för könsdiskriminering enligt 18 § första stycket jämställdhetslagen. Landstinget har emellertid med hänvisning till åldersskillnaderna, arbetsmarknadssituationen och kollektivavtalsbakgrunden visat att löneskillnaderna inte har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. Detta betyder att JämO:s skadeståndstalan skall avslås.” http://www.notisum.se/rnp/domar/ad/AD001013.htm

Däremot har löner sjunkit i de tidigare mansdominerade yrken där kvinnor har fått en större representation, något som visat sig tydligt på utbildningsområdet.

SCB fortsätter: ”Med hjälp av en statistisk metod, standardvägning, går det att ta hänsyn till faktorer som att kvinnor och män väljer olika yrken, har olika utbildning med mera och få fram skillnader som inte går att förklara med hjälp av statistiken. Då blir löneskillnaderna mindre, och kvinnor har då 94 procent av mäns lön” alltså den siffra vänsterskribenterna anger som bevis för sin förträfflighet på jämställdhetsområdet i Göteborg. ”När hänsyn tas till att en större andel kvinnor än män arbetar deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn i högre grad än män blir skillnaden mellan kvinnors och mäns årsinkomster högre. Kvinnor har 81 procent av mäns inkomst.”

Deltidsarbete tycks vara den faktor som slår hårdast på kvinnors livsinkomst och pensionsvillkor, medan männen fortfarande i många fall ses som ”huvudförsörjare”.

Enligt LO var löneskillnaden 15 % år 2015 http://www.lo.se/start/lo_fakta/lonerapport_ar_2016  och på SACO får man verkligt intressant information om livslönen för akademiker http://www.saco.se/vara-fragor/lon-och-livslon/skillnader-i-livslon-mellan-kvinnor-och-man/ Här kan var och en klicka in sig på önskat område respektive yrke och få svar både i procent och kronor. Inte heller dessa siffror ger Göteborgs vänsterpolitiker anledning att slå sig för bröstet som jämställdhetsapostlar.

Siffrorna visar tydligt att lönediskriminering på grund av kön förekommer.

Fler kvinnor skaffar sig akademisk utbildning, men fortfarande tar de större ansvar för hem och familj. Att deltidsarbete påverkar livslön och pension ogynnsamt påpekas ofta. Däremot talas det tyst om inställningen till ekonomi. Många är inte tillräckligt intresserade, utan överlåter ekonomibiten till männen. På bolagsstämmor och aktieinformationer är kvinnor i minoritet.

”Fler kvinnor behöver bli aktieägare!” tycker Nordnetbloggen http://www.nordnetbloggen.se/sa-ojamstallt-ar-aktieagandet/04/11/2016/ och upplyser oss om att ”På de svenska marknadsplatserna (Stockholmsbörsen, NGM, Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF) där man kan handla aktier, äger kvinnor 32 procent av hushållens aktier. Män äger resterande 68 procent.”

Att aktivt planera för sin pension är nödvändigt. Den som förlitar sig på staten riskerar en ordentlig blåsning i samband med pensionsavgång. Men många kvinnor har en ”det ordnar sig nog”-inställning till sin pension. Verkligheten visar något annat:

”Enligt Pensionsmyndigheten erhåller 45 procent av pensionerade svenska kvinnor idag en månatlig ersättning som ligger under EUs fattigdomsgräns på 10 800 SEK. Trots detta saknar idag 71 procent av kvinnor en konkret plan för sitt sparande” http://www.nowo.se/nyheter/tva-av-tre-kvinnor-saknar-plan-for-sitt-pensionssparande/

Internationella kvinnodagen är den dag då kvinnor ställer krav och uppmärksammar orättvisor, men har samtidigt blivit lite av ett gnällforum.  Som på många andra områden kräver man förbättringar, vilket i högsta grad är relevant när det gäller uppvärdering av kvinnoyrken och löner, men det räcker inte. Kvinnor kan – precis som män – förbättra sin ekonomi, genom att visa mer intresse och medvetenhet. I dag är det allt för vanligt att kräva förmåner utan att behöva göra en egen insats.

”Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar dig om att göra ditt bästa.” sa kungen i sitt jultal 2002. Det fick han kritik för, trots att han har helt rätt.
För det är ju så som han säger. Eller borde vara!

8 mars

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s