Västlänken – den onödiga tunneln (1)

Lämna en kommentar

29 juni, 2017 av Harkling

Västlänken är tveklöst den mest omdebatterade frågan i Göteborg de senaste sju åren, inte minst i GP, där till synes kunniga personer kritiserat och ifrågasatt projektet. Ett nytt parti – Vägvalet – och flera grupper som är negativa till bygget, bildades på ett tidigt stadium och för den som följt diskussionen i media och på nätet börjar frågetecknen kring nyttan med tunneln hopa sig.

I GP i dag (29 jun -17) finns på debattsidan en artikel, skriven av Carina  Bulic och Peter Danielsson, båda aktiva i gruppen ”Stoppa Västlänken  nu” http://www.gp.se/nyheter/debatt/h%C3%B6g-tid-avliva-myten-om-ineffektiva-g%C3%B6teborg-c-1.4393080  Här framgår att Västlänken inte ökar, utan tvärtom minskar kapaciteten i tågtrafiken.

Uppgifterna bygger på Trafikverkets egna rapporter, bl a en kapacitetsutredning från 2011, vilken aldrig offentliggjorts. Detta enligt en intervju med Carina Bulic i gratistidningen Göteborg Direkt.  http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/de-organiserar-motstandet/repqfp!DTnsmAhYsjOWr8HazaqkHw/

En annan debattör, civilingenjören Stellan Tengroth, skrev 28 november 2016 på http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/vastlanken-riskerar-skapa-tagkaos/  under rubriken Västlänken riskerar skapa tågkaos. Ur artikeln:

”Om man för ett ögonblick tänker bort omgivningen skulle tunneln ha kunnat svälja många tåg, men det viktigaste är inte vad som sker i underjorden. Det kritiska är hur anslutningarna ute i friska luften är utformade. Jämför gärna med köerna kring Tingstadstunneln. Dessa orsakas sällan av problem i tunneln under älvens yta, men desto oftare av korta påfartsramper och ovarsamma filbyten i Gullbergs- eller Ringömotet. Västlänken kommer i norr att anslutas i Olskroken, den kanske mest komplexa och störningskänsliga platsen i Sveriges järnvägsnät. Här sammanstrålar persontåg från tre banor och godståg från fyra väderstreck. Utöver detta finns verkstäder och uppställningsspår. Kort sagt: Olskroken är ett järnvägens inferno.”

 Lägg till detta Riksrevisionsverkets sågning av Västlänken i december 2012 http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2012/Riskfyllda-och-ineffektiva-miljardsatsningar-pa-infrastruktur/ så framstår projektet i en ännu märkligare dager. Ur artikeln:

”Riksrevisionen har granskat hur transportpolitiken styrs och genomförs. Slutsatsen är att regeringen inte säkerställt att statens resurser används effektivt. Principer och verktyg som riksdag och regering säger är viktiga för en effektiv hushållning av statens resurser tillämpas inte, vare sig av regeringen eller av Trafikverket. Det handlar om cirka 500 miljarder kronor under tolv år som satsas på infrastruktur… Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Den tvivelaktiga samhällsnyttan och en befogad oro för de faktiska kostnaderna förstärks ytterligare i Jesper Karlhedens masteruppsats i offentlig förvaltning. Göteborgs Universitet VT 2014 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36264/1/gupea_2077_36264_1.pdf   Ur texten:

”I denna fallstudie konstateras att Västlänken inte är samhällsekonomiskt lönsam utifrån Trafikverkets utvärdering och för att … en eventuell lönsamhet skulle uppstå krävs det att regionförstoringseffekterna värderas högt i kombination med att de variabler som tas upp i känslighetsanalysen är nästintill ideala. Då projektet visar en negativ samhällsnytta innebär det att beslutet som fattats går emot de transportpolitiska målen om att infrastrukturprojekt ska vara samhällsekonomiskt effektiva.”

Fortsättning i kommande inlägg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s