Västlänken – den onödiga tunneln (3)

3

4 juli, 2017 av Harkling

Västlänkskritikerna uppmärksammade en rad obehagliga konsekvenser av tunnelbygget – sådana som ansvariga politiker säkerligen ”inte haft en aaaning om”. Utöver de som finns nämnda i tidigare inlägg ställdes frågor om miljöpåverkan, skador på byggnader, hantering av schaktmassor etc.

Debattartiklar och insändare i tidningar och på nätet gjorde att Trafikverket ansåg sig behöva bemöta åtminstone en del av dem. Så här kan det se ut på verkets hemsida, fliken för frågor och svar http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Fragor-och-svar-om-Vastlanken/  :

Motiv för tunnelbygget: ”Både Göteborgs centralstation och järnvägssystemet i regionen har nått gränsen och kan inte hantera mer tågtrafik i dag. Störningar med stora förseningar som sprider sig i hela järnvägsnätet är vanliga i järnvägssystemet i och kring Göteborg.”

Min kommentar: Enligt Carina Bulic och Peter Danielsson (se avsnitt 1) är kapacitetsgränsen på Gbg C inte nådd. VL skulle försämra – inte förbättra den och förseningarna sker inte runt Gbg utan ute på stambanan.

Finansiering: ”Trafikverkets stora infrastrukturprojekt blir inte dyrare än beräknat… Slutsatsen är att nyttorna för samhället … i stort sett balanserar kostnaderna för de båda projekten… Bygget av Västlänken är samhällsekonomiskt motiverat… ”

Min kommentar: Fel enligt RRV och Jesper Karlhedens masteruppsats.(Se tidigare inlägg.) Inte ens under ideala förhållanden med alla förväntningar uppfyllda kommer VL att bli samhällsekonomiskt försvarbar.

 Störningar: ”Stomljud är ljudvågor som fortplantar sig i form av vibrationer i berg och husstommar. Stomljud kan uppkomma exempelvis vid rälsbunden trafik och sprängningar…”

Min kommentar:Trafikverkets representanter gav en saklig bild över både byggtekniken och vad detta kan innebära för göteborgarna. Damm, buller och vibrationer är några konsekvenser… Drygt 300 fastigheter berörs direkt av byggandet… det kan finnas en påverkan även på stora avstånd, inte bara 150 meter… fastigheter pålades på 30-talet och pålarna kan påverkas om grundvattennivån ändras.” http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/nyheter1/nyheter-2015/manga-ville-veta-mer-om-vastlanken

Trafikstörningar: ”Bygget kommer att ge upphov till ett överskott av framför allt berg, men också jord och lera. Massorna är en resurs i samhällsutvecklingen och en del av dem kan återanvändas direkt i projektet.”

Min kommentar:Göteborg har stora stråk radonhaltigt berg och förorenade lermassor. Ännu finns inga beslut om var de ska deponeras eller hur de ska saneras. Dokumentation saknas. 1,3 miljoner tunga lastbilstransporter med lermassor och sprängsten kommer att köras i skytteltrafik vardag mellan 7 och 22 och helgdag 7-19.” http://www.vagvaletgbg.se/wp-content/uploads/2010/02/VVFolderwebbNY-1.pdf

Natur- och kulturmiljö:Runt 100 träd berörs av Västlänken. Det finns medel avsatta inom projektets budget för att både skydda och flytta träd…” skrev Trafikverket i juni 2014.

Nu handlar det plötsligt om 500 träd! ”De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd.säger man i ett senare inlägg.

Detta är bara ett axplock ur Trafikverkets svar till oroliga medborgare. Någon som blir lugnad?

För min egen del stärks känslan av att hela projektet är förhastat och dåligt utrett. Alltför mycket är oklart och behandlas enligt en filosofi som tycks ha blivit vanlig bland politiker de senaste åren: ”Det ordnar sig alltid när vi kommer så långt.”

Fortsättning följer

tunnel

3 tankar om “Västlänken – den onödiga tunneln (3)

  1. SasjaL skriver:

    Kvicklera finns längs med Göta Älv, men i vilken omfattning?

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s