Censur på Bokmässan

5

21 augusti, 2016 av Harkling

Det finns många skillnader mellan diktatur och demokrati. En sådan är medborgares lagstadgade rätt att uttrycka sina åsikter. I diktaturen tillåts inte idéer som av de styrande anses omstörtande, avvikande, obekväma. I det demokratiska samhället är det däremot tillåtet att uttrycka även kritiska, omvälvande och ifrågasättande synpunkter, vilka sedan kan bemötas med saklig argumentation. För det demokratiska synsättet finns stöd på flera håll i vårt samhälle. Några exempel:

Enligt Regeringskansliets hemsida gäller bland annat:
”Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
• Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.” http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri–och-rattigheter/

Enligt Svenska Förläggareföreningens hemsida:
” Arbetet för att stärka det fria ordet och för att motverka censur och andra typer av inskränkningar i Sverige, liksom i andra länder, är högt prioriterat i föreningens arbete.” http://www.forlaggare.se/yttrandefrihet-och-tryckfrihet

Skolverket: ”Lärare och skolpersonal kan förklara att yttrandefriheten i svensk lagstiftning är långtgående och att även uppfattningar som många tycker är obehagliga är tillåtna att föra fram.” http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/att-hantera-problem/framlingsfientlighet-och-rasism/rasism-i-vardagen/scenarier/forsvara-asiktsfrihet-1.226170

Inte ens vänsterextrema Expo ger någon avvikande definition: ”Yttrandefriheten är viktig ur ett demokratiskt perspektiv eftersom det ger människor möjligheten att uttrycka sin åsikt och på så sätt också påverka samhället.” http://skola.expo.se/artikel-19—yttrandefrihet_168.html

Regeringens webbplats förklarar varför vi behöver yttrandefrihet:
”En grundläggande tanke bakom yttrandefriheten är att var och en skall kunna ta del av en mångfald av åsikter gällande alla de frågor som vi fattar gemensamma beslut om. Yttrandefriheten brukar beskrivas som viktig för demokratin för att den möjliggör att information kan spridas fritt, och därmed får medborgare och beslutsfattare bättre möjligheter att komma fram till välgrundade beslut. Yttrandefriheten kan också sägas fylla en mer kritisk funktion genom att välinformerade medborgare samt fria massmedier ges goda möjligheter att granska och uttala sin mening om hur den offentliga makten utövas. http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

Hos samtliga står klart uttryckt att alla typer av åsikter ska kunna framföras, att information ska ges på ett sakligt och allsidigt sätt, att åsikter får/ska bemötas, att de inte får undertryckas genom censur och att åsiktsutbyte är centralt för en fungerande demokrati.
Men hur tillämpas detta i praktiken?

Det är väl känt, att en del nyheter inte släpps fram i traditionell media, vilket har gett alternativa nyhetsförmedlare på nätet en allt större betydelse. Från vänsterhåll förnekas att sanningar döljs, eller presenteras i omskrivningar med ursäktande kommentarer, men just nu diskuteras på sociala medier det senaste exemplet på svensk censur, nämligen portning av tidskriften NyaTiderBokmässan i Göteborg.

Turerna är mycket märkliga!

Torsdag 18 augusti 2016 meddelade SVT att NyaTider skulle ha en monter med på Bok och Bibliotek där årets tema är yttrandefrihet. http://www.svt.se/kultur/medier/nya-tider-staller-ut-pa-bokmassan
”Som alltid gör vi en bedömning av vad det är för en utställare. Den här tidskriften har presstöd sedan något år tillbaka. Bok & Bibliotek vill ju vara en arena för det fria ordet”, säger Maria Källsson vd på Bok & Bibliotek och fortsätter ”…genom att ha den här utställaren på plats så kan man låta åsikter brytas.”

Alltså en motivering helt enligt de normer som beskrivits ovan.

Men vem hoppar då upp som gubben ur lådan och ifrågasätter Bok & Biblioteks beslut, om inte den märklige herr Arnstad. Han anser, utifrån sitt dunkla perspektiv, att just yttrandefriheten blir lidande om Nya Tider deltar i mässan.
”Eftersom en tredjedel av Sveriges författare lever under hot är det ju naturligtvis väldigt obehagligt för författarna att behöva vistas i samma lokaler”, förklarar han, vilket föranleder en fråga från intervjuaren om Nya Tider hotar författare.
Nej, inte Nya Tider, men Sverigedemokraterna och de nazistiska rörelserna på nätet, svarar Arnstad och hänvisar till en rapport ”Hotad kultur?” som Myndigheten för kulturanalys lade fram i april. http://www.kulturanalys.se/aktuellt/ny-rapport-om-hot-trakasserier-och-vald-mot-konstnarer-och-forfattare/

En slagning på den rapporten, som baseras på en enkätundersökning besvarad av knappt 3 000 medlemmar i förbunden, visar att var tredje författare och konstnär någon gång drabbats av hot, våld, trakasserier, stöld eller skadegörelse och att förövarna i de flesta fall är okända.
Om förövarna är okända, vilket alltså sägs i rapporten, betyder det att Arnstad – sin vana trogen – handskas vårdslöst med fakta och sanning, men hans svävande motivering räcker för Aftonbladet att kräva: Bokmässan borde porta högerextrema http://www.aftonbladet.se/kultur/article23364471.ab

Ur artikeln:
”Nu tvingas alltså svarta, människor med utländsk bakgrund, judar, homosexuella och socialister bland besökare och utställare möta några av sina värsta fiender, delar av en rörelse man verkligen har skäl att frukta rent fysiskt, på mässgolvet.”

Inget där om vad och vilka den möter som inte hyser vänstersympatier. Utställare med vänsterkopplingar brukar vara väl representerade på Bokmässan.

Naturligtvis böjer sig mässarrangören för Arnstad och hans anhangs dåligt underbyggda resonemang! GP meddelar 20 augusti att Nya Tider nekas plats.
http://www.gp.se/n%C3%B6je/nya-tider-f%C3%A5r-inte-st%C3%A4lla-ut-p%C3%A5-bokm%C3%A4ssan-1.3711872

Men vrålvänstern i allmänhet, och Arnstad i synnerhet, har en förmåga att bita sig själva i svansen. Med sitt agerande har de gett Nya Tider mer uppmärksamhet än tidskriften någonsin kunde hoppats på om de fått vara med på mässan. Dessutom har de hjälpt till att bekräfta påståendet om den politiska korrekthetens kontroll. Grattis!

Och Bokmässan borde kanske byta tema från ”Yttrandefrihet” till ”Censur”?

Annons

5 tankar om “Censur på Bokmässan

 1. norah4you skriver:

  Vad är Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet värd,
  OM vi inte låter våra meningsmotståndare, oavsett vilka dessa är,
  ha samma rätt till Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet som oss själva?

  Gillad av 2 personer

  • Harkling skriver:

   Att alla åsikter tillåts uttryck är en förutsättning för demokrati. Diskussion och argument kan leda till ökad förståelse. Yttrandeförbud är däremot tecken på begynnande diktatur. Det låter som ett dåligt skämt när Bokmässan sätter yttrandefrihet som tema och sedan tillämpar censur. Alice Teodorescu och flera insändare reagerar och utvecklar detta i dagens GP.

   Gillad av 2 personer

 2. […] Källa: Censur på Bokmässan […]

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: