Månadsarkiv: februari 2015

 1. Att avliva myter

  Lämna en kommentar

  26 februari, 2015 av Harkling

  På Dn debatt i dag skriver Inger Enkvist med flera om behovet av en universitetsreform. http://www.dn.se/debatt/universitetsreform-behovs-for-att-hoja-kunskapsnivan/  Lärosätenas främsta målsättning är …
  Fortsätt läsa

 2. Går det att sänka skolans kostnader? (Kan skolan bättre?)

  1

  7 februari, 2015 av Harkling

  Kostnaden för svensk utbildning har ökat anmärkningsvärt mycket de senaste 12 åren (avsnitten: ”Skolans ekonomi” och ”Mer resurser eller mer …
  Fortsätt läsa

 3. Integration – i skola och samhälle (Kan skolan bättre?)

  3

  6 februari, 2015 av Harkling

  Integrationen – eller snarare misslyckandet med den – har i flera sammanhang nämnts som en orsak till dåliga resultat i …
  Fortsätt läsa

 4. Jämställdhet/Lärarsamarbete (Kan skolan bättre?)

  Lämna en kommentar

  5 februari, 2015 av Harkling

  Skolans uppgift att verka för jämställdhet mellan könen har betonats i varje läroplan de senaste trettio åren. Man brukar säga …
  Fortsätt läsa

 5. Vem blir lärare? (Kan skolan bättre?)

  2

  4 februari, 2015 av Harkling

  Goda relationer mellan lärare och elev är tillsammans med lugn och ro i klassrummet de viktigaste faktorerna för inlärning enligt …
  Fortsätt läsa

 6. Datorn i undervisningen (Kan skolan bättre?)

  1

  4 februari, 2015 av Harkling

  Datorn är, rätt använd, ett fantastiskt hjälpmedel och har en självklar plats i undervisningen, men att bara släppa eleverna lösa …
  Fortsätt läsa